| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/1/2013 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 281 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/1/2013 z badania poważnego wypadku zaistniałego w dniu 03 marca 2012 r. o godz. 20:55 na szlaku Sprowa – Starzyny w torze nr 1, w km 21,250 linii nr 64 Kozłów – Koniecpol, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz.622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381.

Załącznik 1. [RAPORT Nr PKBWK/1/2013]

Załączniki do obwieszczenia
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. (poz. 13)

MINISTERSTWO
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

RAPORT Nr PKBWK/1/2013

z badania poważnego wypadku kat. A 01 zaistniałego w dniu 03 marca 2012 r. o godz. 20:55 na szlaku Sprowa – Starzyny w torze nr 1 w km 21,250 linii kolejowej nr 64 Kozłów – Koniecpol obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

Raport zatwierdzony Uchwałą Państwowej Komisji

Badania Wypadków Kolejowych Nr 2/PKBWK/2013

 

Spis treści

 

 

RAPORT

 

 

I. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA

 

I.1.

Decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie wypadku, skład komisji i opis przebiegu postępowania

4

I.2.

Krótki opis zdarzenia, miejsca i czasu wypadku oraz jego skutki

5

I.3.

Opis bezpośredniej przyczyny wypadku i przyczyn pośrednich ustalonych w postępowaniu

6

I.4.

Wskazanie czynników mających wpływ na zaistnienie wypadku

10

I.5.

Główne zalecenia i adresaci tych zaleceń

10

 

II. FAKTY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z WYPADKIEM

 

 

Opis zastanego stanu faktycznego, w tym:

 

II.1.

Określenie wypadku

14

II.2.

Ofiary śmiertelne, ranni i straty

37

II.3.

Warunki zewnętrzne

44

 

III. OPIS ZAPISÓW, BADAŃ I WYSŁUCHAŃ

 

III.1.

Opis systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego w odniesieniu do poważnego wypadku

45

III.2.

Zasady i uregulowania dotyczące wypadku

57

III.3.

Podsumowanie wysłuchań

61

III.4.

Funkcjonowanie budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdów kolejowych

72

III.5.

Dokumentacja prowadzenia ruchu kolejowego

98

III.6.

Organizacja pracy w miejscu i czasie wypadku

106

 

 

IV. ANALIZA I WNIOSKI

 

IV.1.

Wcześniejsze wypadki lub incydenty zaistniałe w podobnych okolicznościach

108

IV.2.

Opis sekwencji zdarzeń pozostających w związku z badanym wypadkiem

111

IV.3.

Ustalenia komisji w zakresie przebiegu wypadku w oparciu o zaistniałe fakty

120

IV.4.

Analiza faktów dla ustalenia wniosków odnośnie przyczyn wypadku i działania służb ratowniczych

122

IV.5.

Określenie bezpośrednich przyczyn wypadku łącznie z czynnikami związanymi z działaniami podejmowanymi przez osoby związane z prowadzeniem ruchu pociągów, stanem pojazdów kolejowych lub urządzeń, a także przyczyn pośrednich związanych z umiejętnościami, procedurami i utrzymaniem oraz przyczyn systemowych związanych z uwarunkowaniami przepisów i innych regulacji i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

123

IV.6.

Wskazanie innych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie postępowania, ale niemających znaczenia dla wniosków w sprawie wypadku

125

 

V. OPIS ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

127

 

VI. ZALECANE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE MAJĄCE NA CELU UNIKNIĘCIE TAKICH WYPADKÓW W PRZYSZŁOŚCI LUB OGRANICZENIE ICH SKUTKÓW

128

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »