| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1

z dnia 07 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2), w związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.3) oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 47 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. MTBiGM poz. 47) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH MA FUNKCJONOWAĆ SYSTEM STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik do zarządzenia nr 22 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 07 sierpnia 2013 r. (poz. 44)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH MA FUNKCJONOWAĆ SYSTEM STAŁEGO DYŻURU

1. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

4. Urząd Transportu Kolejowego.

5. Urząd Lotnictwa Cywilnego.

6. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie.

7. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

8. Polskie Koleje Państwowe S.A.

9. Urząd Morski w Gdyni.

10. Urząd Morski w Szczecinie.

11. Urząd Morski w Słupsku.

12. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »