| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 23
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1)

– nr 2992/32 o pow. 0,0100 ha,

 

– nr 2993/32 o pow. 0,0217 ha,

 

– nr 2995/32 o pow. 0,0216 ha,

powstałe z podziału działki nr 242/32 o pow. 0,0944 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0872 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4508,

– nr 2999/56 o pow. 0,0119 ha,

– nr 3000/56 o pow. 0,0095 ha,

– nr 3001/56 o pow. 0,0089 ha,

– nr 3003/56 o pow. 0,0108 ha,

– nr 3004/56 o pow. 0,0121 ha,

powstałe z podziału działki nr 254/56 o pow. 0,0746 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0602 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4509,

– nr 2996/32 o pow. 0,0298 ha,

– nr 2997/32 o pow. 0,0554 ha,

– nr 3007/32 o pow. 0,0048 ha,

powstałe z podziału działki nr 305/32 o pow. 0,1303 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1632 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4511,

– nr 2985/51 o pow. 0,2126 ha,

– nr 2986/51 o pow. 0,0429 ha,

powstałe z podziału działki nr 310/51 o pow. 0,4795 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5003 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4514,

– nr 2989/51 o pow. 0,0118 ha,

– nr 2990/51 o pow. 0,0602 ha,

– nr 3006/51 o pow. 0,1071 ha,

powstałe z podziału działki nr 313/51 o pow. 1,4595 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4515,

położone w obrębie Koszęcin, gmina Koszęcin, powiat lubliniecki, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.279.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 4508, 4509, 4511, 4514 oraz 4515,

– po pozycji 4507 dodaje się pozycję 4508a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 2994/32; 0,0411 ;

– po pozycji 4508a dodaje się pozycję 4509a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 3002/56; 0,0154;

– po pozycji 4509a dodaje się pozycję 4509b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 3008/56; 0,0060;

– po pozycji 4510 dodaje się pozycję 4511a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 2998/32; 0,0403;

– po pozycji 4513 dodaje się pozycję 4514a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 2987/51; 0,2240;

– po pozycji 4514a dodaje się pozycję 4515a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 2988/51; 0,0214;

– po pozycji 4515a dodaje się pozycję 4515b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 2991/51; 1,2590;

2)

– nr 236/1 o pow. 0,2539 ha,

 

– nr 236/2 o pow. 0,5883 ha,

 

– nr 236/5 o pow. 0,1739 ha,

 

– nr 236/6 o pow. 0,3683 ha,

 

– nr 236/7 o pow. 0,1605 ha,

 

– nr 236/8 o pow. 0,0131 ha,

 

– nr 236/9 o pow. 0,0118 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 236/3 o pow. 0,2295 ha,

– nr 236/4 o pow. 0,0490 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 236 o pow. 13,5400 ha, obręb Bukwałd, gmina Dywity, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 512, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.292.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 512,

– po pozycji 511 dodaje się pozycję 512a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Dywity; Bukwałd; 236/10; 11,6917;

3)

– nr 2/1 o pow. 0,1680 ha,

powstałą z podziału działki nr 2 o pow. 1,4877 ha, obręb Wejherowo 6, gmina Wejherowo M., powiat wejherowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 3038, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.295.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 3038,

– po pozycji 3037 dodaje się pozycję 3038a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; wejherowski; Wejherowo M.; Wejherowo 6; 2/2; 1,3197;

4)

– nr 331/10 o pow. 0,2029 ha,

powstałą z podziału działki nr 331/8 o pow. 10,1244 ha, obręb Bińcze, gmina Czerne, powiat człuchowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 279, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.296.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 279,

– po pozycji 278 dodaje się pozycję 279a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; człuchowski; Czarne; Bińcze; 331/9; 9,9215;

5)

– nr 26/1 o pow. 0,0014 ha,

powstałą z podziału działki nr 26 o pow. 9,1800 ha, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 781, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.305.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 781,

– po pozycji 780 dodaje się pozycję 781a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kartuski; Żukowo; Przyjaźń; 26/2; 9,1786;

6)

– nr 40/5 o pow. 0,3742 ha,

powstałą z podziału działki nr 40/4 o pow. 4,5737 ha, obręb Kobierzyce, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2448, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.310.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2448,

– po pozycji 2447 dodaje się pozycję 2448a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Kobierzyce; Kobierzyce; 40/6; 4,1995;

7)

– nr 92/1 o pow. 0,5788 ha,

 

– nr 92/2 o pow. 0,5528 ha,

 

– nr 92/3 o pow. 0,6181 ha,

 

– nr 92/4 o pow. 0,1938 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w posiadaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 92/5 o pow. 0,1701 ha,

– nr 92/6 o pow. 0,1921 ha,

– nr 92/7 o pow. 0,1534 ha,

– nr 92/8 o pow. 0,1043 ha,

– nr 92/9 o pow. 0,1485 ha,

– nr 92/10 o pow. 0,3079 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 92 o pow. 17,6398 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 17,6400 ha), obręb Ponętów Górny, gmina Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1121 , ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.311.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1121,

– po pozycji 1120 dodaje się pozycję 1121a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie wielkopolskie; kolski; Olszówka; Ponętów Górny; 92/11; 14,6200;

8)

– nr 397/1 o pow. 1,2295 ha,

powstałą z podziału działki nr 397 o pow. 7,7695 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,7700 ha), obręb Bukówek, gmina Środa Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1991, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.312.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1991,

– po pozycji 1990 dodaje się pozycję 1991 a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; średzki; Środa Śląska; Bukówek; 397/2; 6,5400;

9)

– nr 304/1 o pow. 0,1364 ha,

 

– nr 304/2 o pow. 0,1133 ha,

 

– nr 304/3 o pow. 0,0299 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 304 o pow. 6,8800 ha, obręb Wapno, gmina Wapno, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5061, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.313.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 5061,

– po pozycji 5060 dodaje się pozycję 5061a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wapno; Wapno; 304/4; 6,6004;

10)

– nr 150/7 o pow. 0,1787 ha,

 

– nr 150/8 o pow. 0,1635 ha,

powstałe z podziału działki nr 150/6 o pow. 8,9454 ha, obręb Żórawina, gmina Żórawina, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2589, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.314.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2589,

– po pozycji 2588 dodaje się pozycję 2589a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Żórawina; Żórawina; 150/9; 8,6032;

11)

– nr 1012/1 o pow. 0,2272 ha,

 

– nr 1012/2 o pow. 0,1712 ha,

 

– nr 1012/3 o pow. 0,6122 ha,

 

– nr 1012/4 o pow. 0,1976 ha,

 

– nr 1012/6 o pow. 0,3264 ha,

powstałe z podziału działki nr 1012 o pow. 2,2654 ha, obręb 0027-Niemodlin, gmina Niemodlin M., powiat opolski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1418, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.317.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1418,

– po pozycji 1417 dodaje się pozycję 1418a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; opolski; Niemodlin M.; 0027-Niemodlin; 1012/5; 0,7308;

12)

– nr 1107/5 o pow. 0,0624 ha,

położoną w obrębie Trzebinia, gmina Trzebinia M., powiat chrzanowski, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 127, będącą własnością Gminy Trzebinia, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.318.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 127;

13)

– nr 1057/1 o pow. 0,0376 ha,

powstałą z podziału działki nr 1057 o pow. 8,1500 ha, obręb Misie (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0015-Misie), gmina Międzyrzec Podlaski-gmina, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 21, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.320.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 21,

– po pozycji 20 dodaje się pozycję 21a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Międzyrzec Podlaski-gmina; Misie; 1057/2; 8,1124;

14)

– nr 2028/2 o pow. 0,3308 ha,

powstałą z podziału działki nr 2028 o pow. 7,5124 ha, obręb 0002-Błotków, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 82, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.321.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 82,

– po pozycji 81 dodaje się pozycję 82a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Terespol; 0002-Błotków; 2028/1; 7,1816;

15)

– nr 296/1 o pow. 0,2176 ha,

powstałą z podziału działki nr 296 o pow. 2,6190 ha, obręb Spórok (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0079-Spórok), gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1689, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.322.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1689,

– po pozycji 1688 dodaje się pozycję 1689a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Kolonowskie; Spórok; 296/2; 2,4014;

16)

– nr 206/2 o pow. 0,0918 ha,

 

– nr 206/3 o pow. 0,2877 ha,

 

– nr 206/4 o pow. 0,1110 ha,

powstałe z podziału działki nr 206 o pow. 10,8105 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,8100 ha), obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2412, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.323.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2412,

– po pozycji 2411 dodaje się pozycję 2412a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Czernica; Dobrzykowice; 206/1; 10,3200;

17)

– nr 159/1 o pow. 0,2863 ha,

 

– nr 159/2 o pow. 0,0408 ha,

powstałe z podziału działki nr 159 o pow. 5,6771 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,6800 ha), obręb Krzyżowa, gmina Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2169, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.324.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2169,

– po pozycji 2168 dodaje się pozycję 2169a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica; Krzyżowa; 159/3; 5,3500;

18)

– nr 1/3 o pow. 0,3921 ha,

 

– nr 1/4 o pow. 0,1261 ha,

 

– nr 1/5 o pow. 0,1881 ha,

 

– nr 1/6 o pow. 0,3846 ha,

 

– nr 1/8 o pow. 0,4489 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/1 o pow. 10,4710 ha, obręb 32 Gaj (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Nr 32 Gaj), gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2358, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.325.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2358,

– po pozycji 2357 dodaje się pozycję 2358a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wałbrzyski; Wałbrzych; 32 Gaj; 1/7; 8,9312;

19)

– nr 552/2 o pow. 0,0599 ha,

 

– nr 552/3 o pow. 0,0883 ha,

powstałe z podziału działki nr 552 o pow. 3,2582 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,2600 ha), obręb Żegiestów, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1478, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.335.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1478,

– po pozycji 1477 dodaje się pozycję 1478a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Żegiestów; 552/1; 3,1100;

20)

– nr 422/2 o pow. 0,0459 ha,

 

– nr 422/3 o pow. 0,0775 ha,

 

– nr 422/4 o pow. 0,3146 ha,

 

– nr 422/5 o pow. 0,0170 ha,

 

– nr 422/6 o pow. 0,2145 ha,

powstałe z podziału działki nr 422 o pow. 9,7795 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,7800 ha), obręb Bobrówka, gmina Laszki, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 52, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.333.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 52,

– po pozycji 51a dodaje się pozycję 52a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Laszki; Bobrówka; 422/1; 9,1100;

21)

– nr 186/2 o pow. 0,0404 ha,

 

– nr 186/3 o pow. 0,0009 ha,

 

– nr 186/4 o pow. 0,0269 ha,

powstałe z podziału działki nr 186 o pow. 14,6082 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 14,6100 ha), obręb Korzenica, gmina Laszki, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 53, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.272.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 53,

– po pozycji 52a dodaje się pozycję 53a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Laszki; Korzenica; 186/1; 14,5400;

22)

– nr 1/1 o pow. 0,0850 ha,

 

– nr 1/3 o pow. 0,0822 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 4,4963 ha, obręb Brzeg Dolny, gmina Brzeg Dolny M., powiat wołowski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2352, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.326.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2352,

– po pozycji 2351 dodaje się pozycję 2352a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wołowski; Brzeg Dolny M.; Brzeg Dolny; 1/2; 0,1574;

– po pozycji 2352a dodaje się pozycję 2352b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wołowski; Brzeg Dolny M.; Brzeg Dolny; 1/4; 4,1717;

23)

– nr 800/1 o pow. 0,2230 ha,

powstałą z podziału działki nr 800 o pow. 8,1510 ha, obręb Wójcice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0030-Wójcice), gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 897, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.328.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 897,

– po pozycji 896 dodaje się pozycję 897a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Otmuchów; Wójcice; 800/2; 7,9280;

24)

– nr 438/3 o pow. 0,0718 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0731 ha), obręb Kaczory, gmina Kaczory,

– nr 438/4 o pow. 0,0336 ha,

obręb Kaczory, gmina Kaczory,

– nr 120/2 o pow. 0,0854 ha,

obręb 0032, gmina Piła,

położone w powiecie pilskim, województwo wielkopolskie, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 3653, 3654 oraz 3713, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.330.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 3653, 3654 oraz 3713;

25)

– nr 408/2 o pow. 0,2361 ha,

 

– nr 408/3 o pow. 0,0091 ha,

 

– nr 408/4 o pow. 0,0739 ha,

 

– nr 408/5 o pow. 0,1470 ha,

 

– nr 408/6 o pow. 0,0152 ha,

 

– nr 408/7 o pow. 0,0886 ha,

 

– nr 408/8 o pow. 0,0779 ha,

 

– nr 408/9 o pow. 0,0610 ha,

 

– nr 408/10 o pow. 0,0309 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 408/1 o pow. 5,0897 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,0900 ha), obręb Żegiestów, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1469, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.332.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1469,

– po pozycji 1468 dodaje się pozycję 1469a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Żegiestów; 408/11; 4,3500;

26)

– nr 446/7 o pow. 0,1500 ha,

 

– nr 446/8 o pow. 1,0876 ha,

 

– nr 446/9 o pow. 0,0095 ha,

 

– nr 446/10 o pow. 0,0769 ha,

powstałe z podziału działki nr 446/3 o pow. 5,3789 ha, obręb Miejsce, gmina Spytkowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2702, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.334.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 2702,

– po pozycji 2701 dodaje się pozycję 2702a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Spytkowice; Miejsce; 446/6; 4,0549;

27)

– nr 363/4 o pow. 0,1685 ha,

 

– nr 363/5 o pow. 0,0188 ha,

 

– nr 363/6 o pow. 0,3160 ha,

powstałe z podziału działki nr 363/2 o pow. 7,6233 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,6200 ha), obręb 37 Chorzelów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Chorzelów), gmina Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 420, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.336.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 420,

– po pozycji 419 dodaje się pozycję 420a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; mielecki; Mielec; 37 Chorzelów; 363/3; 7,1200;

28)

– nr 221/2 o pow. 5,0847 ha,

powstałą z podziału działki nr 221 o pow. 7,5339 ha, obręb Sarnowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0024-Sarnowice), gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 895, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.337.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 895,

– po pozycji 894 dodaje się pozycję 895a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Otmuchów; Sarnowice; 221/1; 2,4492;

29)

– nr 1/2 o pow. 0,0379 ha,

 

– nr 1/6 o pow. 0,6994 ha,

 

– nr 1/7 o pow. 0,6072 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 1/3 o pow. 0,0206 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 1 o pow. 3,0112 ha, obręb 118 Rypinek, gmina Kalisz M., powiat M. Kalisz, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1773, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.338.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1773,

– po pozycji 1772 dodaje się pozycję 1773a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Kalisz; Kalisz M.; 118 Rypinek; 1/4; 0,0249;

– po pozycji 1773a dodaje się pozycję 1773b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Kalisz; Kalisz M.; 118 Rypinek; 1/5; 1,6212;

30)

– nr 439/1 o pow. 0,1104 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, powstałą z podziału działki nr 439 o pow. 0,6652 ha, obręb Gronowo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0002-Leszno), gmina Leszno M., powiat M. Leszno, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1917, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.339.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1917,

– po pozycji 1916a dodaje się pozycję 1917a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Leszno; Leszno M.; Gronowo; 439/2; 0,5548;

31)

– nr 178/2 o pow. 0,1144 ha,

powstałą z podziału działki nr 178/1 o pow. 20,7784 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 20,7777 ha), obręb Piszczac (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0009-Piszczac), gmina Piszczac, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 41, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.344.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 41,

– po pozycji 40 dodaje się pozycję 41a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Piszczac; Piszczac; 178/3; 20,6640;

32)

– nr 71 o pow. 0,0236 ha

 

– nr 82 o pow. 0,0042 ha,

 

– nr 83 o pow. 0,1948 ha,

 

– nr 94 o pow. 0,1370 ha,

położone w obrębie 002, gmina Toruń M., powiat M. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, wpisane w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1316, 1317, 1318 oraz 1320, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wnioskach Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 lipca 2013 r., Nr WI.NSS.750.1.2013 oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.380.2013.MS/5, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycje 1316, 1317, 1318 oraz 1320;

33)

– nr 2382/206 o pow. 0,1235 ha

położoną w obrębie Podlesie, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7420, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wnioskach Radcy Prawnego Szczęsny Kaźmierczak z dnia 24 lipca 2013 r. oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.384.2013.MS/4, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 7420.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1)

– nr 190 o pow. 0,0100 ha,

 

– nr 192 o pow. 0,5000 ha,

położone w obrębie 0022-PGR-RYB Siemień, gmina Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.294.2013.MS/3, w ten sposób, że w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– po pozycji 1172 dodaje się pozycję 1172a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; parczewski; Siemień; 0022-PGR-RYB Siemień; 190; 0,0100;

– po pozycji 1172a dodaje się pozycję 1172b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; parczewski; Siemień; 0022-PGR-RYB Siemień; 192; 0,5000;

2)

– nr 511 o pow. 1,9362 ha,

położoną w obrębie 02, gmina Ścinawa M., powiat lubiński, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.298.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 939 dodaje się pozycję 939a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubiński; Ścinawa M.; 02; 511; 1,9362;

3)

– nr 2392/8 o pow. 0,0496 ha,

położoną w obrębie 0001-Wadowice, gmina Wadowice M., powiat wadowicki, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.303.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 2815 dodaje się pozycję 2815a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 2392/8; 0,0496.

§ 3

1. W związku ze zmianami w operacie ewidencji gruntów, zatwierdzonymi przez Starostwo Powiatowe w Puławach decyzją z dnia 18 kwietnia 2011 r. znak: GN-OG 6626.052.10.2011 oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– skreśla się pozycję 1175,

– po pozycji 1174 dodaje się pozycję 1175a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Puławy; Końskowola; 3 Końskowola; 1936; 17,5213.

2. W związku z podziałem działki nr 12/16 o pow. 18,7200 ha, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Lublin decyzją z dnia 30 czerwca 2011 r. znak: GD.GD.II.BZ.74301-2-9/11 oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– skreśla się pozycję 1048,

– po pozycji 1047 dodaje się pozycję 1048a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 19-Majdan Tatarski; 12/20; 0,5715;

– po pozycji 1048a dodaje się pozycję 1048b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 19-Majdan Tatarski; 12/21; 18,1485.

3. W związku z podziałem działki nr 1/38 o pow. 7,9586 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,9603 ha), zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Siedlce decyzją z dnia 22 kwietnia 2013 r. znak: GN-RGN.6831.14.2013 oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 1184,

– po pozycji 1183 dodaje się pozycję 1184a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Siedlce; M. Siedlce; 122; 1/41; 7,6322;

– po pozycji 1184a dodaje się 1184b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Siedlce; M. Siedlce; 122; 1/42; 0,3264.

4. W związku z podziałem działki nr 1/82 o pow. 22,2488 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 22,2535 ha), zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Siedlce decyzją z dnia 25 lutego 2013 r. znak: GN-RGN.6831.6.2013 oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 1177,

– po pozycji 1176 dodaje się pozycję 1177a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Siedlce; M. Siedlce; 121; 1/123; 21,5481;

– po pozycji 1177a dodaje się pozycję 1177b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Siedlce; M. Siedlce; 121; 1/124; 0,7007.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7, poz. 14; poz. 18, poz. 26, poz. 29, poz. 31 i poz. 39.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »