| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 19
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 12 października 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r. (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 19 i Nr 12, poz. 63 oraz Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 12, 15, 18 i 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) po Lp. 24 dodaje się Lp. 25 w brzmieniu:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

25.

Miasta – Ogrody w Polsce

11)

październik

 

2) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r." otrzymuje brzmienie:

„Razem: 24 tematy, 49 znaczków pocztowych, w tym: 38 znaczków samodzielnych, 5 znaczków w bloku, 6 znaczków z przywieszką.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »