| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji stanowiący załącznik do obwieszczenia.

- Rafał Trzaskowski

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2013 r. Przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 czerwca 2014 r.

WYKAZ

jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

L.p

Nazwa Beneficjenta

Kwota przyznanej dotacji celowej w zł

1.

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA

13 500,00 zł

2.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

48 500,00 zł

3.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

320 300,00 zł

4.

Białowieski Ośrodek Kultury

6 100,00 zł

5.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

122 100,00 zł

6.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

250 462,00 zł

7.

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

10 000,00 zł

8.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS

19 000,00 zł

9.

Dom Kultury Litewskiej

54 850,00 zł

10.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

34 200,00 zł

11.

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

72 750,00 zł

12.

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

40 000,00 zł

13.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

27 000,00 zł

14.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

121 250,00 zł

15.

Fundacja MUZYKA CERKIEWNA

23 000,00 zł

16.

Fundacja Ner Tamid – Wieczne Światło

15 000,00 zł

17.

Fundacja Ormiańska KZKO

49 230,00 zł

18.

Fundacja PRO ARTE 2002

39 600,00 zł

 

19.

Fundacja SHALOM

38 000,00 zł

20.

Fundacja VILLA SOKRATES

120 200,00 zł

21.

Gmina Czarna Dąbrówka

36 802,83 zł

22.

Gmina Dziemiany

90 592,56 zł

23.

Gmina Lipnica

304 940,00 zł

24.

Gmina Lipusz

48 584,41 zł

25.

Gmina Miejska Kościerzyna

12 614,29 zł

26.

Gmina Miejska Przemyśl

627 930, zł

27.

Gmina Orla

13 837,37 zł

28.

Gmina Sośnicowice

22 838,02 zł

29.

Gmina Turawa

28 253,10 zł

30.

Gmina Wiejska Kościerzyna

168 124,53 zł

31.

Gmina Żukowo

124 258,29 zł

32.

Gmina Wyznaniowa Żydowska

53 000,00 zł

33.

Gminne Centrum Kultury w Gródku

61 000,00 zł

34.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

14 000,00 zł

35.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

24 000,00 zł

36.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

25 000,00 zł

37.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

13 000,00 zł

38.

Instytut Kaszubski

19 500,00 zł

39.

Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku

4 500,00 zł

40.

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

41 500,00 zł

41.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

165 000,00 zł

 

42.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

70 000,00 zł

43.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie

19 000,00 zł

44.

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

7 000,00 zł

45.

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku

13 000,00 zł

46.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

54 500,00 zł

47.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

12 000,00 zł

48.

Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ

6 960,00 zł

49.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

43 000,00 zł

50.

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

56 500,00 zł

51.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

41 900,00 zł

52.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

47 600,00 zł

53.

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

3 800,00 zł

54.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

32 500,00 zł

55.

Pogotowie Kulturalno Społeczne

13 000,00 zł

56.

Rada Programowa Tygodnika NIWA

529 000,00 zł

57.

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS

71 000,00 zł

58.

Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza

6 160,00 zł

59.

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”

28 000,00 zł

60.

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

45 000,00 zł

61.

Stowarzyszenie DISCANTUS

13 000,00 zł

62.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

165 500,00 zł

63.

Stowarzyszenie Edukacji Filmowej

10 050,00 zł

64.

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce CZEREMOSZ

5 000,00 zł

 

65.

Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy

5 300,00 zł

66.

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „TERRA INCOGNITA”

7 000,00 zł

67.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

400 300,00 zł

68.

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu

14 500,00 zł

69.

Stowarzyszenie Łemków

213 500,00 zł

70.

Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko – Niemiecki w Olsztynie

20 000,00 zł

71.

Stowarzyszenie MIDRASZ

166 100,00 zł

72.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej

107 000,00 zł

73.

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim

17 600,00 zł

74.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

119 310,00 zł

75.

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

91 000,00 zł

76.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA

46 000,00 zł

77.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

37 000,00 zł

78.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

426 880,00 zł

79.

Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM

117 800,00 zł

80.

Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach

277 490,00 zł

81.

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim

130 000,00 zł

82.

Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA

15 000,00 zł

83.

Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA

350 000,00 zł

84.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

2 100,00 zł

85.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

49 500,00 zł

86.

Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży

40 000,00 zł

87.

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz

42 000,00 zł

 

88.

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KALE JAKHA

100 000,00 zł

89.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

6 450,00 zł

90.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

152 050,00 zł

91.

Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

36 500,00 zł

92.

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

55 000,00 zł

93.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

413 790,00 zł

94.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

5 260,00 zł

95.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

11 500,00 zł

96.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

407 729,00 zł

97.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

275 705,00 zł

98.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

408 000,00 zł

99.

Towarzystwo Ukraińskie

90 500,00 zł

100.

Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków

19 000,00 zł

101.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

65 000,00 zł

102.

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

220 000,00 zł

103.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

694 400,00 zł

104.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

31 600,00 zł

105.

Związek Karaimów Polskich

62 130,00 zł

106.

Związek Młodzieży Białoruskiej

80 000,00 zł

107.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej

42 000,00 zł

108.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

708 260,00 zł

109.

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

15 800,00 zł

110.

Związek Romów Polskich

541 106,00 zł

 

111.

Związek Romów Polskich – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

70 060,00 zł

112.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

81 650,00 zł

113.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

34 000,00 zł

114.

Związek Ukraińców Podlasia

370 500,00 zł

115.

Związek Ukraińców w Polsce

1 659 824,00 zł

116.

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT

20 800,00 zł

117.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

677 843,16 zł

118.

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

842 678,00 zł

119.

Fundacja „Razem”

308 313,00 zł

120.

Gmina Wrocław

1 151 913,80 zł

121.

Gmina Zawiercie w imieniu której działa MOPS w Zawierciu

651 298,06 zł

122.

Karolina Kwiatkowska – organizowanie kursów i szkoleń

935 567,00 zł

123.

Miasto Białogard

155 000,00 zł

124.

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

588 854,40 zł

125.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

445 512,01 zł

126.

Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o.

1 907 377,00 zł

127.

Polskie Radio – RR Radio dla Ciebie

211 248,00 zł

128.

Powiat Kłodzki

430 771,91 zł

129.

Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Wast”

682 050,33 zł

130.

Sądecka Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

173 413,85 zł

131.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

142 720,13 zł

132.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „Równe Szanse”

490 571,88 zł

133.

Stowarzyszenie Godność i Praca Klub Integracji Społecznej

423 735,68 zł

 

134.

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

675 355,71 zł

135.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

1 110 000,00 zł

136.

Związek Romów Polskich

834 022,39 zł

137.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

250 000,00 zł

138.

AGEMA Ewa Zaborowska

318 003,90 zł

139.

BEST COMPLEX Beata Staniszewska

518 873,98 zł

140.

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju

203 727,53 zł

141.

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu

90 000,00 zł

142.

Fundacja Integracji Społecznej – PROM

1 348 050,20 zł

143.

Fundacja Krok Naprzód

339 332,26 zł

144.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie / Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim

69 126,53 zł

145.

Instalterm Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński

207 197,81 zł

146.

Miasto Jasło

807,70 zł

147.

Miasto Zabrze/Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

162 428,46 zł

148.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

0,01 zł

149.

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49

619 895,85 zł

150.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „RAZEM”

79 807,91 zł

151.

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce”

355 514,34 zł

152.

Szkolny Związek Sportowy

608 470,00 zł

 

RAZEM

32 001 264,19 zł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »