| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania oraz składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12d ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwaną dalej „komisją”.

§ 2.

W skład komisji wchodzą następujący członkowie, będący pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji:

1) Pani Ewa Mikołajczak-Kuś – przewodniczący komisji;

2) Pan Mariusz Przybyszewski – zastępca przewodniczącego komisji;

3) Pan Łukasz Buraczyński – sekretarz komisji;

4) Pan Robert Bąbik;

5) Pani Małgorzata Bombińska;

6) Pani Olga Jurkowska;

7) Pani Iwona Kruk;

8) Pan Marek Nikonowicz;

9) Pan Sławomir Skrzypek.

§ 3.

W przypadku nieobecności na posiedzeniu sekretarza komisji, przewodniczący komisji wyznacza spośród członków komisji osobę zastępującą sekretarza komisji.

§ 4.

Członkostwo w komisji ustaje z dniem odwołania członka komisji przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 5.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), ostatniego z rozliczeń dotacji udzielonych na podstawie umów zawartych z podmiotami, których wnioski o dofinansowanie zostały wyłonione w drodze konkursu na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

- Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »