| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 11 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 oraz Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 21 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2013 r. poz. 34), w załączniku nr 2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji”, wprowadza się następujące zmiany:

1) po klasie III rzędu 068 dodaje się klasę III rzędu 069 w brzmieniu:

 

 

069

 

Odznaczenia, odznaki honorowe, medale lub tytuły przyznawane przez Ministra lub na wniosek Ministra

 

 

 

 

 

0690

Odznaczenia, odznaki honorowe, medale lub tytuły przyznawane przez Ministra

BE10

m.in. odznaki honorowe „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, „Zasłużony dla Łączności

 

 

 

0691

Wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, odznak honorowych, medali lub tytułów

BE10

m.in. do Kancelarii Prezydenta RP

 2) w obrębie klasy III rzędu 076 hasło klasyfikacyjne oznaczone symbolem 0761 „Udział w zewnętrznych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, formach” otrzymuje brzmienie:

 

 

 

0761

Udział w zewnętrznych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach

BE5

 

 3) w klasie II rzędu 07 dodaje się klasę III rzędu 078 w brzmieniu:

 

 

078

 

Nadzór Ministra nad fundacjami

A

 

 4) w obrębie klasy III rzędu 261 dodaje się klasy końcowe oznaczone symbolami klasyfikacyjnymi 2610 i 2611 w brzmieniu:

 

 

 

2610

Dokumentacja zamówień publicznych (z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej) udzielanych na podstawie przepisów uprawniających do niestosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

B5

 

 

 

 

2611

Dokumentacja zamówień publicznych (z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej) udzielanych na podstawie przepisów obligujących do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

B5

 

 5) w obrębie klasy III rzędu 262 dodaje się klasy końcowe oznaczone symbolami klasyfikacyjnymi 2620 i 2621 w brzmieniu:

 

 

 

2620

Dokumentacja zamówień publicznych (z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej) udzielanych na podstawie przepisów uprawniających do niestosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

B*)

*) czas przechowywania wynika z odrębnych regulacji i umów, w innym przypadku wynosi co najmniej 5 lat

 

 

 

2621

Dokumentacja zamówień publicznych (z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej) udzielanych na podstawie przepisów obligujących do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

B*)

*) czas przechowywania wynika z odrębnych regulacji i umów, w innym przypadku wynosi co najmniej 5 lat

 6) w obrębie klasy II rzędu 63:

a) po symbolu klasyfikacyjnym 635 dodaje się klasę III rzędu 636 w brzmieniu:

 

 

636

 

Koordynacja polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych

A

 

b) klasa III rzędu 637 otrzymuje brzmienie:

 

 

637

 

Realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne

A

 

c) klasę III rzędu 638 uchyla się.

§ 2.

Niezałatwione do dnia 31 grudnia 2014 r. sprawy:

1) zarejestrowane w spisie spraw objętych klasą 637 rejestruje się ponownie w spisie spraw objętych klasą 636;

2) zarejestrowane w spisie spraw objętych klasą 638 rejestruje się ponownie w spisie spraw objętych klasą 637.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem § 1 pkt 3-6 oraz § 2, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

 

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

W porozumieniu:

– Władysław Jakub Stępniak

NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »