| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

w sprawie rozwiązania Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r. zawartego w celu realizacji zobowiązań wynikających z postanowień następujących umów i regulacji: Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencji Helsińskiej) z dnia 9.04.1992 r., Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Konwencji Bazylejskiej) z dnia 22.03.1989 r. oraz Planu Działania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w zakresie obszaru priorytetowego 1. pn. „ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych” oraz projektu flagowego pn. „ocena potrzeby usuwania zanieczyszczonych wraków i broni chemicznej” z dnia 10.06.2009 r., zwanego dalej „Porozumieniem z dnia 5 lutego 2010 r.”

zawarte w dniu 21 stycznia 2015 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska, Panem Maciejem H. Grabowskim,

z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, zwanym dalej „Ministrem”,

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Panem Andrzejem Jagusiewiczem z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, zwanym dalej „Głównym Inspektorem”

oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, zwanym dalej „Narodowym Funduszem”, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Skuchę – Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu,

zwanych dalej łącznie „Stronami”

§ 1.

Strony oświadczają, iż:

1) z dniem zawarcia niniejszego porozumienia rozwiązują Porozumienie z dnia 5 lutego 2010 r.;

2) nie mają i nie będą wnosiły wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r., z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego Porozumienia;

3) Główny Inspektor zobowiązany jest przekazać:

a) Ministrowi sprawozdanie końcowe z działalności, o której mowa w § 2 Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r., w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszego porozumienia za lata 2010– 2013 i do dnia 28 lutego 2015 r. za rok 2014.

b) Narodowemu Funduszowi sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2 Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r. wraz z ich finansowym rozliczeniem.

§ 2.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »