| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

w sprawie rozwiązania Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r. zawartego w celu realizacji zobowiązań wynikających z postanowień następujących umów i regulacji: Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencji Helsińskiej) z dnia 9.04.1992 r., Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Konwencji Bazylejskiej) z dnia 22.03.1989 r. oraz Planu Działania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w zakresie obszaru priorytetowego 1. pn. „ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych” oraz projektu flagowego pn. „ocena potrzeby usuwania zanieczyszczonych wraków i broni chemicznej” z dnia 10.06.2009 r., zwanego dalej „Porozumieniem z dnia 5 lutego 2010 r.”

zawarte w dniu 21 stycznia 2015 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska, Panem Maciejem H. Grabowskim,

z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, zwanym dalej „Ministrem”,

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Panem Andrzejem Jagusiewiczem z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, zwanym dalej „Głównym Inspektorem”

oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, zwanym dalej „Narodowym Funduszem”, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Skuchę – Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu,

zwanych dalej łącznie „Stronami”

§ 1.

Strony oświadczają, iż:

1) z dniem zawarcia niniejszego porozumienia rozwiązują Porozumienie z dnia 5 lutego 2010 r.;

2) nie mają i nie będą wnosiły wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r., z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego Porozumienia;

3) Główny Inspektor zobowiązany jest przekazać:

a) Ministrowi sprawozdanie końcowe z działalności, o której mowa w § 2 Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r., w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszego porozumienia za lata 2010– 2013 i do dnia 28 lutego 2015 r. za rok 2014.

b) Narodowemu Funduszowi sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2 Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r. wraz z ich finansowym rozliczeniem.

§ 2.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »