| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 80 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”:

a) pkt I otrzymuje brzmienie: „I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną”,

b) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną” w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” Ip. 1 otrzymuje brzmienie:

 

 

„1

Koszenie mechaniczne i ręczne łąk i zarośli wraz z wywiezieniem biomasy

265,88 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 53m,n, 56a, 78i,j,l,n, 105g,i, 108d,f 110d, 114a, 115a,g, 116a,c, 118c,d, 122a, 153b,c,d,f, 161a,b,d,c,f,g,h, 165a,b,c, 183c,d,f,g,h, 185c, 186b, 187b, 191b,i,h, 283/1, 286/2, 286/4, 205/1.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 69b,d, 77f, 133c, 141n,i,r, 142d, 161a,b, 169 b,c,d, 294c, 296g,k,m”

 

2) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt w pkt II „Czynna ochrona gatunków zwierząt” lp. 5 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

„5

Derkacz, przepiórka, puchacz, słonka

Redukcja liczebności lisa oraz eliminacja jenota

1. Wykonanie odstrzałów redukcyjnych w ilości do 20 sztuk lisów, z wyłączeniem uroczyska pn. „Ciechania”, określonego w oddziałach 47–55, 74, 78–81, 114–128.

2. Redukcja wszystkich osobników jenota, z wyłączeniem uroczyska pn. „Ciechania”, określonego w oddziałach 47–55, 74, 78–81, 114–128”

 

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »