| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme) zmienionym zarządzeniem nr 82 Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Aneta Wilmańska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Przewodniczący Zespołu;

2) Dorota Zawadzka-Stępniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Barbara Letachowicz – Główny Specjalista, Zespół Zmian Klimatu, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Członek Zespołu;”;

3) po pkt 8 dodaje się pkt 9–12 w brzmieniu:

„9) Katarzyna Siwkowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

10) Witold Retke – Kierownik Zespołu ds. Zielonych Inwestycji, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

11) Krzysztof Skąpski – Doradca w Zespole ds. Zielonych Inwestycji, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

12) Wojciech Saryusz-Wolski – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska – Członek Zespołu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »