| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 92 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 5, poz. 91 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 70) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) mgr inż. Jan Lis

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;”;

2) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) mgr inż. Tadeusz Hałatkiewicz

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz.1241 i Nr 224, poz. 1337.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »