| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 58 Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 54) w załączniku nr 2, w pkt I „Na obszarach objętych ochroną czynną”, w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli:

1) Ip. 4 otrzymuje brzmienie:

„4

Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin

828,20 ha

(8d, g, 15d, f, h, i, I, m, 13o, 16i, 21a, b, c,24d, 25a, b, c, f, k, I, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx, 34t, y, ax, hx, mx, ox, px, rx, 37b, t)2, w, (fx, ix, 38c, d, 39a, b, d, 40b, c, d, 41b, c, d, 42a, b, 44c, 45a, b, d, 46f, i, j, k, I, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy, 47f, k, x, y, bx, cx, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx, 52b, g)2, i, j, (54g, h)2, 66a, c, 67d, f, 68c, d, 69i, (70b, c, f, g, I, n, 71a, f, g, h, j, k, s, 72a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, I, s, 75b, c, f, g, h, 76a, b, c, f, j, I 90b, c, d, f, o, p, r, 91t, 93a, 94a)2, 98g, k, I, 99a, b, c, f, 134d, 135d, k, (o, 143l, 144m, n, t, 147p),2 154f, (159h, 185p, 186l, m, 201 n, p, 202a, c, I, 205c, j, I, 206f, 208b, h, i, j, k, I, m, o, p, r, kx, 210s, t, 215d, j, k, I, 219a, f, g, h, i, j, k, m, n, o, p, 219b, c, d, 221a, Ap, Ax, 222j, o, w, 230a, b, g, h, j, k, n, o, 231 b, c, f, h, I, o, 238a, b, c, f, h, i, k, l, m, n, o, p, 241b, g, p, r, 242a, c, g, 246d, h, i, 247k, I, m, n, o, p, z, ax, bx, ex, ix, jx, lx, mx, nx, ox, px, rx, tx, 256c, n, 261 n, rx, 308b, 309z, ex, fx, 310i, k, o, 311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, I, n, p, t, 313b, c, g, i, 329a, d, 330b, 340b, f, 341a, b, h, k, I, m, n, 342a, f, i, s, z, 343a, 351d, 354b, f, 355g, i 356k, I, 357ry)2, 358a, 360f, 361h, n, s, t, w)2, ay, sx, zx, 362a, k, I, (363b, o, bx, 364b, c, I, m, o, p, 365p, d, p, 366fy, 367lx, ox, 368hx, nx)2, 370h, (m, n)2, s, 371 a, b, f, r, s”

 2) Ip. 6 otrzymuje brzmienie:

„6

Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz

171,76 ha

(8w, 47p, 48n, 74r, 91o, 135n, 143m, n, 146hx, 147b, d, dx, gx, rx, tx, 148m, s, 149cx, hx, 150p, 159d, 202d, 205 n, o, 221c, d, f, h, i, j, 221Ah, Al, Am, An, 222hx, nx, 233I, 241 c, d, s, t, 242b, 309ax, 310a, c, g, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313n, p, 341d, g, i, 342j, n, y, 345a, b, 346a, b, 357p, 360I, 361fx, 362h, 363i, j, k, I, kx, 365a, o, r, t, bx, 366p, y, px, 367n, gx, kx, px, 368d, f, t, px, 370b, f, g, i, k, r, t)2

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »