| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 61
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie stopni alarmowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów albo Ministra Środowiska, urząd obsługujący Ministra Środowiska oraz organy podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, określone w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493, z późn. zm.), oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M.P. Nr 96, poz. 974), realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (niepubl.).

2. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez wojewodę, urzędy obsługujące Ministra Środowiska lub organy podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, znajdujące się na obszarze województwa, w którym wprowadzono stopień alarmowy, realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych.

§ 2.
Urząd obsługujący Ministra Środowiska oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, niezwłocznie określą, zgodnie z właściwością, sposób realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych.
§ 3.
1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów albo Ministra Środowiska albo wojewodę, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska przekazują do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska informację o stanie realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego oraz zapewniają możliwość stałego kontaktu.

2. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez organ podległy lub nadzorowany przez Ministra Środowiska organ ten przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska informacje o wprowadzeniu, zmianie oraz odwołaniu stopnia alarmowego, a także o stanie realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego oraz zapewnia możliwość stałego kontaktu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »