| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Księdze Systemu Kontroli Zarządczej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska punkt 4.5 podpunkt 4.5.1. otrzymuje brzmienie:

„4.5.1. Właściciele Ryzyk w ramach podległych im obszarów wydają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w których wskazują zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ryzyka o najwyższym poziomie Współczynnika ryzyka szczątkowego tj. te, które według Właściciela ryzyka powinny być nieakceptowane, przedstawiają sposób minimalizacji zastrzeżenia w postaci mechanizmów kontroli oraz proponują działania, które mają służyć wyeliminowaniu zastrzeżeń.”

§ 2.

W Księdze Systemu Kontroli Zarządczej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia nr 18
Ministra Środowiska
z 8 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »