| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 54
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 73 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. z 2013 r. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2, w pkt II „Na obszarach ochrony czynnej”:

1) lit. A „W ekosystemach leśnych” oraz lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” otrzymują brzmienie:

„A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany struktury wiekowej drzewostanów świerkowych)

761,49 ha

Oddziały – 1/25g, 1/80a, 1/81b, 1/36a, 1/38a, 1/37b, 1/51a, 1/78a, 1/81c, 1/83b, 1/89a, 1/87f, 1/87d, 2/17a, 2/18a, 2/57b, 2/102a, 2/167g, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/181a, 2/182c, 2/185a , 2/185b, 2/188a, 2/188c, 2/208c, 2/208g, 2/210m, 1/256a

2

Przygotowanie powierzchni do odnowień sztucznych

7,00 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/48d,1/58 b, 1/59a, 1/59c, 1/74g, 1/78a, 1/81c, 1/83 b, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/256a

3

Odnowienie sztuczne pożądanymi gatunkami drzew

9,00 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/48a, 1/49a,1/58b, 1/59a, 1/74g, 1/78a, 1/79f, 1/81c,1/256a, 2/169b, 2/170a, 2/170g

4

Dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia luk)

2,3 ha

Oddziały – 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/58b, 1/78a, 1/79f

 

5

Usuwanie roślinności zielnej wokół sadzonek przez wykaszanie lub motyczenie (pielęgnacja odnowień)

102,56 ha

Oddziały – 2/1dx, 2/2a, 2/5d, 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 2/55a, 1/58b, 1/78a, 1/79f, 1/81c, 1/85f, 1/97c, 1/129b, 1/130c, 1/131b, 1/132k, 1/135c, 1/249b, 1/265a, 1/265b, 2/5g, 2/7b, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170g, 2/174i, 2/174j, 2/182b, 2/182c, 2/188c, 2/188f, 2/191f, 2/194j, 2/209b, 2/210a

6

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia upraw leśnych (czyszczenia wczesne i czyszczenia późne)

28,6 ha

Oddziały – 1/36a, 1/49a, 1/69g, 1/90a, 1/272a, 1/260a, 2/208c

7

Prace szkółkarskie

1,50 ha

Obwody ochronne – Suche Rzeki, Górny San, Brzegi Górne, Caryńskie

8

Pozyskanie nasion buka (Fagus sylvatica), jodły (Abies alba), jaworu (Acer Pseudoplatanus), wiązu górskiego (Ulmus glabra) w celu wyhodowania sadzonek rodzimego pochodzenia do przebudowy drzewostanów

50 kg

Obwody ochronne – Brzegi Górne, Caryńskie, Ustrzyki Górne, Osada, Tarnica, Suche Rzeki

9

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami łownymi za pomocą siatki, repelentów bądź środków mechanicznych

20,33 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/54b, 1/58b, 1/78a, 1/79a, 1/79f, 1/80a, 1/80b, 1/81b, 1/81c, 1/85h, 1/90a, 2/5g, 2/7b, 2/169b, 2/170a, 2/170g

 

10

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami za pomocą zabezpieczeń z siatki – naprawa i konserwacja zabezpieczeń

17,00 km

Obwód Ochronny Górny San, Tarnawa, Osada, Ustrzyki Górne, Suche Rzeki

11

Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki

11,00 km

Obwód Ochronny Górny San, Tarnawa, Brzegi Górne

12

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) w celu spowalnienia procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowaniu liczebności kornika drukarza (Ips typographus)

130 sztuk

Obwód Ochronny Górny San

13

Wykładanie drzew pułapkowych oraz ich korowanie (pułapki klasyczne) w celu spowalniania procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowania liczebności kornika drukarza (Ips typographus)

20 sztuk

 

14

Usunięcie pozostałości dawnych budynków i rekultywacja terenu

2 sztuki

Oddziały – 2/119a, 2/137b

15

Naprawa schronu na sadzonki

1 sztuka

Oddział – 1/133 j

16

Naprawa szlaków zrywkowych

3,5 km

Obwody ochronne – Osada i Górny San

17

Usuwanie drzew i krzewów z rowów i poboczy

3 km

Obwód Ochronny Górny San

18

Udrożnienie drogi przeciwpożarowej

2,20 km

Oddziały – 1/97g, 1/97f, 1/97i, 1/98b, 1/98c

19

Wykonanie nawierzchni z drewna (dylowanek) na szlakach zrywkowych

80 m

Obwód Ochronny Górny San

20

Wykonanie nowych szlaków zrywkowych

2 km

 

21

Budowa zbiornika przeciwpożarowego

1 sztuka

Oddział – 1/261b

22

Budowa przechowalni na sadzonki

1 sztuka

Obwód Ochronny Górny San

23

Przebudowa drogi leśnej (poprawa nawierzchni i oczyszczanie rowów)

2544 m

Obwód Ochronny Górny San

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Mechaniczne koszenie łąk z uprzątnięciem biomasy, obejmujące siedlisko łąk świeżych i stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata)

989 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/134h, 1/180a, 1/180f, 1/180h, 1/180i, 1/181a, 1/181f, 1/181g, 1/181h, 1/182c, 1/182g, 1/182h, 1/182o, 1/183a, 1/183f, 1/184f, 1/185f, 1/185k, 1/185l, 1/185m, 1/185n, 1/186d, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 1/213a, 1/213d, 1/217f, 1/217h, 1/217o, 1/217p, 1/242d, 1/245a, 1/246a, 1/248b, 1/248g, 1/249b, 1/249c, 1/249d, 1/249f, 1/250d, 1/251d, 1/251h, 1/252d, 1/252f, 1/252g, 1/253b, 1/253c, 1/253d, 1/254f, 1/255a, 1/255b, 1/255c, 1/256a, 1/256b, 1/256c, 1/256d, 1/258b, 1/258c, 1/258d, 1/259a, 1/259b, 1/259c, 1/263a, 1/263b, 1/264b, 1/264c, 1/264d, 1/264f, 1/264g, 1/266a, 1/266b, 1/268a, 1/268c, 1/268d, 1/268f, 1/269a, 1/269d, 1/270a, 1/270b, 1/271a, 1/271b, 1/271c, 1/272b, 1/273a, 1/273b, 1/274b, 1/274c, 1/275b, 1/275c, 1/276b, 1/276c, 1/278a, 1/278b, 1/278c, 1/279a, 1/279b, 1/279c, 1/279d, 1/280a, 1/280b, 1/281a, 1/281b, 1/281c, 1/282a, 2/1ax, 2/1c, 2/1cx, 2/1g, 2/1hx, 2/1i, 2/1m, 2/1n, 2/1p, 2/1r, 2/1w, 2/1x, 2/1z, 2/24j, 2/24k, 2/24m, 2/66b, 2/66c,

 

 

 

 

2/66g, 2/66o, 2/66p, 2/66s, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/171i, 2/172a, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280d, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m, 2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281a, 2/281c, 2/281f, 2/282a, 2/282b, 2/285c, 2/285d, 2/287b, 2/288b, 2/288c, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c

2

Ręczne koszenie łąk i ziołorośli z częściowym uprzątnięciem biomasy obejmujące siedliska – łąki świeże i torfowiska przejściowe oraz stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata)

37 ha

Oddziały – 1/132f, 1/132i, 1/132m, 1/135i, 1/181a, 1/181i, 1/181k, 1/181n, 1/182c, 1/185f, 1/185s, 1/186d, 1/248c, 1/248d, 1/248f, 1/249b, 1/249c, 1/250b, 1/250c, 1/252a, 1/252b, 1/252c, 1/253b, 1/254b, 1/254c, 1/268a, 1/268b, 1/268c, 1/269a, 1/269b, 1/269c, 2/67m, 2/86b, 2/86d, 2/126c

3

Koszenie ręczne wybranych płatów zbiorowisk połoninowych, obejmujących siedlisko – ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) – 6430

1 ha

Oddział 2/166a

4

Cykliczne koszenie roślinności zarastającej historyczne obiekty kultury materialnej w celu ich odsłonięcia i wyeksponowania

4,20 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/61d, 1/74c, 1/75a, 1/87b, 1/181f, 1/250d, 1/258b, 1/258c, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 2/67f, 1/274b, 1/275a, 1/275c, 1/277b, 1/281a, 1/281c, 2/286c

 

5

Wypas owiec i koni huculskich (lub wypas z koszeniem) w celu zachowania roślinności o charakterze pastwiskowym obejmujący siedliska:

1) murawy bliźniczkowe (Nardion) – 6230,

2) łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) – 6510,

3) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) – 6520

841 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/182g, 1/183 h, 1/183f, 1/185f, 1/185l, 1/185n, 1/255c, 1/256c, 1/258b, 1/258c, 1/259b, 1/259d, 1/261a; 1/261b, 1/ 263b, 1/264g, 1/264d, 2/1ax, 2/1c, 2/1g, 2/1i, 2/1m, 2/1p, 2/1w, 2/24j, 2/24k, 2/66o, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/173h, 2/174i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280d, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m, 2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281c, 2/281f, 2/282b, 2/283c, 2/285c, 2/285d, 2/286c, 2/287b, 2/288b, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c

6

Ekstensywne nawożenie łąk obornikiem

73 ha przy
dawce
zmniejszonej
do 4 t/ha
(łącznie
292 t)

Oddziały – 1/132l, 1/133a, 1/185f, 1/185l, 1/250d, 1/251h, 1/256c, 1/256d

 

7

Usuwanie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych – zabieg obejmujący siedliska przyrodnicze:

1) łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) – 6510,

2) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)– 6520,

3) torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą – 7110,

4) torfowiska zdegradowane – 7110,

5) torfowiska przejściowe – 7140

31 ha

Oddziały – 1/132f, 1/182c, 1/180h, 1/180i, 1/185f, 1/185g, 1/185r, 1/187d, 1/188d, 1/188f, 1/248c, 1/248d, 1/249b, 1/249c, 1/250c, 1/252a, 1/252b, 1/254b, 1/254c, 1/255c, 1/268b, 1/268c, 1/269b, 1/269c,

8

Ograniczanie rozprzestrzeniania się barszcz Sosnowskiego poprzez selektywne usuwanie

1,1 ha

Oddziały – 1/257a, 1/258d, 1/259b, 1/264a, 1/264c

9

Utrzymanie pasów przeciwpożarowych na granicy między ekosystemami nieleśnymi Parku, a drzewostanami świerkowymi Nadleśnictwa Stuposiany poprzez mechaniczne wykaszanie łąk z jednoczesnym uprzątaniem biomasy

30 ha

Oddziały – 1/248a, 1/248b,1/248c, 1/248g, 1/249a,1/249f, 1/252f, 1/252g, 1/255c, 1/256c, 1/257a, 1/263a, 1/263g, 1/264g, 1/264d, 1/266a, 1/267a, 1/271b, 1/273a, 1/273b, 1/278a, 1/280a, 1/280b, 1/282a

10

1. Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych pojawiających się w drodze sukcesji wtórnej na stanowiskach zagrożonych gatunków rodzimych.

2. Poprawa warunków wzrostu zagrożonych gatunków roślin

9 stanowisk

Oddziały – 1/85j, 1/50h, 1/69h, 1/76a, 1/257a, 1/258d, 1/259b, 1/264a, 1/264c

 

11

Eksperymentalne, punktowe zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ:

9 stanowisk
na
powierzchni
10 m2

Cały obszar Parku – według potrzeb

 

1) arnika górska (Arnica montana),

1 stanowisko

 

2) dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia),

1 stanowisko

3) goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe),

1 stanowisko

4) kosaciec syberyjski (Iris sibirica),

2 stanowiska

5) pełnik alpejski (Trollius altissimus),

1 stanowisko

6) rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),

2 stanowiska

7) turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora)

1 stanowisko

12

Wzbogacenie składu gatunkowego wilgotniejszych wariantów łąk świeżych poprzez punktowe wysadzenie typowych gatunków na przygotowanych poletkach

1) mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus),

2) kosaciec syberyjski (Iris sibirica),

3) pełnik europejski (Trollius europaeus)

10 stanowisk na
powierzchni
10 a

Leśnictwo Tarnawa,
oddziały – 1/245–1/273

13

Przygotowanie powierzchni do wykaszania –oznakowanie palikami

989 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/134h, 1/180a, 1/180f, 1/180h, 1/180i, 1/181a, 1/181f, 1/181g, 1/181h, 1/182c, 1/182g, 1/182h, 1/182o, 1/183a, 1/183f, 1/184f, 1/185f, 1/185k, 1/185l, 1/185m, 1/185n, 1/186d, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 1/213a, 1/213d, 1/217f, 1/217h, 1/217o, 1/217p, 1/242d, 1/245a, 1/246a, 1/248b, 1/248g, 1/249b, 1/249c, 1/249d, 1/249f, 1/250d, 1/251d, 1/251h, 1/252d,

 

 

 

 

1/252f, 1/252g, 1/253b, 1/253c, 1/253d, 1/254f, 1/255a, 1/255b, 1/255c, 1/256a, 1/256b, 1/256c, 1/256d, 1/258b, 1/258c, 1/258d, 1/259a, 1/259b, 1/259c, 1/263a, 1/263b, 1/264b, 1/264c, 1/264d, 1/264f, 1/264g, 1/266a, 1/266b, 1/268a, 1/268c, 1/268d, 1/268f, 1/269a, 1/269d, 1/270a, 1/270b, 1/271a, 1/271b, 1/271c, 1/272b, 1/273a, 1/273b, 1/274b, 1/274c, 1/275b, 1/275c, 1/276b, 1/276c, 1/278a, 1/278b, 1/278c, 1/279a, 1/279b, 1/279c, 1/279d, 1/280a, 1/280b, 1/281a, 1/281b, 1/281c, 1/282a, 2/1ax, 2/1c, 2/1cx, 2/1g, 2/1hx, 2/1i, 2/1m, 2/1n, 2/1p, 2/1r, 2/1w, 2/1x, 2/1z, 2/24j, 2/24k, 2/24m, 2/66b, 2/66c, 2/66g, 2/66o, 2/66p, 2/66s, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/171i, 2/172a, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m, 2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281a, 2/281c, 2/281f, 2/282a, 2/282b, 2/285c, 2/285d, 2/287b, 2/288b, 2/288c, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c”

 

2) w lit. F „Turystyka”, w tabeli, lp. 11 otrzymuje brzmienie:

„11

Wykonanie zabezpieczeń z żerdzi

110 m

Oddziały – 2/67f, 2/84b”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »