| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 50).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

Załącznik 1. [STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2014 r. (poz. 25)

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1. Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”, działając pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Prawny;

3) Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego;

4) Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa;

5) Departament Energomechaniczny;

6) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;

7) Biuro Dyrektora Generalnego;

8) Biuro Budżetowo-Finansowe;

9) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

10) Samodzielny Wydział – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

2. Zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska, zwanych dalej „komórkami”, oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadany przez Prezesa.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzyga Prezes.

4. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek, określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz osoby zajmującej samodzielne stanowisko.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »