| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 50).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

Załącznik 1. [STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2014 r. (poz. 25)

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1. Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”, działając pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Prawny;

3) Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego;

4) Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa;

5) Departament Energomechaniczny;

6) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;

7) Biuro Dyrektora Generalnego;

8) Biuro Budżetowo-Finansowe;

9) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

10) Samodzielny Wydział – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

2. Zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska, zwanych dalej „komórkami”, oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadany przez Prezesa.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzyga Prezes.

4. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek, określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz osoby zajmującej samodzielne stanowisko.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »