| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 69 Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 69), w załączniku nr 2, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną”, w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5

Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników – zabieg o charakterze czyszczeń późnych

8,42 ha

Oddziały – 61jx,61h,110An,Aw, Ay, 111k,n, 148b

 

6

Usuwanie z dolnych pięter lasu ekspansywnych gatunków obcych:

31,27 ha

Oddziały – 1Cj, 1Dh, 3b,d, 6b, 9y, 10A, 13j, 15 Aa, 15Bg, 16w, 24l, 32h, 43g,i, 56c, 57a,d,j, 62h, 107c, 119g, 120a, 128Bl”

1) rdestowca (Reynoutria Houtt.);

2) robinii białej (Robinia pseudoacacia);

3) śnieguliczki (Symphoricarpus sp.);

4) świerka pospolitego (Picea abies)

 

2) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15

Ochrona przed erozją – utrzymywanie i budowa urządzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków turystycznych:

 

 

 

1) wymiana podstopni w schodach ziemnych;

343 sztuk

Oddziały – 14f, 16d, 46d, 68n, 90d, 128, 128A.

 

2) likwidacja rynien erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych;

2 540 m2

Oddziały – 14f, 16d, 46d, 68n, 90d, 128, 128A.

 

3) wykonanie 2 barier żerdziowych wzdłuż szlaków turystycznych

817m

Oddziały – 46d, 68n, 90d, 128, 128A”

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »