| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska (Dz.Urz. Min. Śród. z 2011 r. Nr 1, poz. 10, z 2012 r. poz. 59 i z 2013 r. poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Zespół do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji;

3) członkowie Zespołu:

a) Audytor wewnętrzny,

b) Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,

c) Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych,

d) Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych,

e) osoba na Stanowisku do Spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.”,

b) uchyla się ust. 2.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »