| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska (Dz.Urz. Min. Śród. z 2011 r. Nr 1, poz. 10, z 2012 r. poz. 59 i z 2013 r. poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Zespół do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji;

3) członkowie Zespołu:

a) Audytor wewnętrzny,

b) Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,

c) Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych,

d) Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych,

e) osoba na Stanowisku do Spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.”,

b) uchyla się ust. 2.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »