| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 21) w załączniku nr 2 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną”:

a) w lit. A. „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 25, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„750 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”,

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, w lp. 17, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„750 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”;

2) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”:

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 8, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„750 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”.

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, w lp. 2, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„750 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1)Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »