| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 13 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą”:

- w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5

Usunięcie drzew powalonych lub połamanych przez wiatr na drogi oraz grunty prywatne wraz z przygotowaniem drewna do dalszego przerobienia

Według potrzeb

Drogi w obszarze ochrony ścisłej i przylegające do nich grunty niebędące własnością Skarbu Państwa”

- w lit. B „Ochrona przed nadmierną presją turystyczną”, w tabeli:

-- lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7

Remonty szlaków turystycznych

Według potrzeb

Szlaki turystyczne w obszarze objętym ochroną ścisłą”

-- w lp. 8 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Według potrzeb”,

b) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną”:

- w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli:

-- w lp. 1 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Około 110 kg rocznie:

1) jodła (Abies alba) - 100 kg rocznie,

2) jawor (Acer pseudoplatanus) - 10 kg rocznie”,

-- w lp. 3 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Około 50 ha rocznie”,

-- w lp. 4 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Około 120 ha rocznie”,

-- lp. 12 otrzymuje brzmienie:

„12

Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przez stosowanie w szczególności:

1) repelentów;

2) zabezpieczeń mechanicznych

Około 120 ha rocznie

Obszar ochrony czynnej, w miejscach odnowień buka (Fagus L.), jodły (Abies alba) i jawora (Acer pseudoplatanus)

-- w lp. 13 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Około 0,5 ha rocznie”,

-- w lp. 14 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Naprawa lub likwidacja istniejących ogrodzeń”,

- w lit. D „Ochrona ekosystemów przed nadmierną presją turystyczną”, w tabeli, lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7

Remonty i konserwacja bieżąca szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną”

 2) w załączniku nr 5, w pkt II „Miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych”, w tabeli, po lp. 10 dodaje się lp. 11 w brzmieniu:

„11

Lapidarium tatrzańskie, oddział 192b

100”

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »