| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1810), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ Nr 2, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska, do którego kompetencji należy nadzór nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.”;

2) w § 7 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Decyzję o przejściu na tryb pracy dla sytuacji kryzysowych podejmuje Minister Środowiska lub inny członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska, o którym mowa w § 3 ust. 1.

5. W przypadku przejścia na tryb pracy dla sytuacji kryzysowych, Minister Środowiska lub inny członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska, o którym mowa w § 3 ust. 1, wyznacza jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Środowiska, które zobowiązane są do zapewnienia całodobowego dyżuru, w celu umożliwienia realizacji przez Centrum zadań, o których mowa w § 5.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska w porozumieniu z członkiem Kierownictwa Ministerstwa Środowiska, o którym mowa w § 3 ust. 1, zatwierdzi regulamin organizacyjny Centrum oraz plan przemieszczenia Centrum do zapasowego miejsca pracy.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko oraz gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »