| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 57 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2, w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”:

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez jelenie (Cerus elaphus) i sarny (Capredus capredus)

1. Wykonanie nowych ogrodzeń upraw leśnych –powierzchnia grodzenia około 25,28 ha.

2. Naprawa istniejących ogrodzeń do 88 km (w jednym roku lub corocznie).

3. Indywidualne mechaniczne zabezpieczenie sadzonek około 30 ha (w jednym roku lub corocznie)

Oddziały – 28Aa, 116Aa, 165i, 168b, 177g, 185f, 187b, 189a, 198d, 210a

Istniejące ogrodzenia

Oddziały – 2b, c, 15c, 19b, 57d, 71a,b, 73k, 82a, 112a, 118Aa, c, f, 160j”

 

b) w lit. C „Inne, według specyfiki Parku”, w tabeli, po lp. 4 dodaje się lp. 5 w brzmieniu:

„5

Prowadzenie edukacji ekologicznej na ścieżce w koronach drzew w formie „Podniebnej Eko-Wioski”

1. Wyposażenie dwóch platform umieszczonych w koronach drzew w prezentacje zagadnień związanych z tematyką ochrony środowiska przyrodniczego Parku.

2. Ustawienie mapy Parku o wymiarach 2x3 m – powierzchnia zagospodarowania terenu 1,2 ha

Oddział 182 d”

 

2) w załączniku nr 3:

a) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej”, w lit. B „Ochrona gatunków zwierząt”, w tabeli, po lp. 7 dodaje się lp. 8 i 9 w brzmieniu:

„8

1. Daniel (Dama dama).

2. Muflon (Ovis aries musi mon)

Monitoring występowania

Ograniczenie liczebności zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

9

Świnie wietnamskie lub ich mieszańce

Monitoring występowania

Ograniczenie liczebności

 

b) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony krajobrazowej”, w lit. B „Ochrona gatunków zwierząt”, w tabeli, po lp. 3 dodaje się lp. 4 i 5 w brzmieniu:

„4

1. Daniel (Dama dama).

2. Muflon (Ovis aries musimon)

Przeciwdziałanie zadomowieniu się gatunków obcych na terenie Parku

1. Monitoring występowania.

2. Stosowanie środków odstraszających.

3. Redukcja liczebności.

4. Ograniczenie liczebności zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

5

Świnie wietnamskie lub ich mieszańce

Przeciwdziałanie zadomowieniu się gatunków obcych na terenie Parku

1. Monitoring występowania.

2. Stosowanie środków odstraszających.

3. Ograniczenie liczebności

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »