| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do spraw pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwany dalej „Zespołem”, który jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.
§ 2.
Do zakresu działania Zespołu należy:

1) analiza skuteczności systemu gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji w kontekście obowiązujących przepisów;

2) dokonanie identyfikacji głównych problemów w gospodarce pojazdami wycofanymi z eksploatacji, w szczególności w kontekście zapobiegania nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz możliwości osiągania poziomów odzysku i recyklingu;

3) wypracowanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów w gospodarce pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Szymborska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska;

3) Członkowie:

a) Katarzyna Chmielewska-Jabłońska, starszy specjalista w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska,

b) Małgorzata Tomczak, naczelnik w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska,

c) Bożena Dryja, doradca w Departamencie Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

d) Jarosław Roliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i gospodarczych. W szczególności Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli:

1) Ministerstwa Finansów;

2) Ministerstwa Gospodarki;

3) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

4) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

5) Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem;

6) Organizacji Pracodawców Motoryzacji Moveno;

7) Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO;

8) Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego;

9) Polskiej Izby Ubezpieczeń;

10) Recyklerów Polskich – Związku Pracodawców;

11) Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych;

12) Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów;

13) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

14) Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

§ 4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym ustala termin i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

3. O terminie posiedzenia Zespołu osoby wchodzące w jego skład zawiadamiane są drogą elektroniczną nie później niż na dwa dni przed proponowaną datą posiedzenia.

§ 5.
Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Środowiska sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r.
§ 6.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

3. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zespołu prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 7.
1. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.
§ 9.
Zespół kończy pracę z chwilą zatwierdzenia przez Ministra Środowiska sprawozdania, o którym mowa w § 5.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »