| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska nadzorujący komórkę organizacyjną merytorycznie właściwą dla danego projektu OSR.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Przewodniczącego Zespołu i członka Kierownictwa Ministerstwa Środowiska nadzorującego komórkę organizacyjną merytorycznie właściwą dla danego projektu OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska zastępujący Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

4. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust 3, OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska zastępujący członka Kierownictwa Ministerstwa Środowiska nadzorującego komórkę organizacyjną merytorycznie właściwą dla danego projektu OSR, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.”;

2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) doradzanie właściwym komórkom w zakresie metodyki opracowywania OSR; przy czym członkowie Zespołu zatrudnieni w Departamencie Strategii i Komunikacji doradzają wszystkim właściwym komórkom, zaś członkowie Zespołu zatrudnieni w innych komórkach – komórkom, w których są zatrudnieni.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »