| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 30 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 31, z późn. zm.3)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) prof. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) Marek Ryszka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;”;

2) pkt 10–13 otrzymują brzmienie:

„10) prof. Janusz Wojdalski – Członek Rady Nadzorczej;

11) prof. Zbigniew Myczkowski – Członek Rady Nadzorczej;

12) prof. Tomasz Popławski – Członek Rady Nadzorczej;

13) dr inż. Andrzej Matysiak – Członek Rady Nadzorczej.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434 i 1593.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Śród. z 2012 r. poz. 60, z 2013 r. poz. 31 i 58, z 2014 r. poz. 10, 20 i 34 oraz z 2015 r. poz. 45.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »