| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia Sekretariatu do monitorowania sytuacji w zakresie problemów klientów niewypłacalnych biur podróży oraz ewentualnego udzielania pomocy marszałkom województw przy sprowadzaniu tych klientów do kraju

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Sekretariat do monitorowania sytuacji w zakresie problemów klientów niewypłacalnych biur podróży oraz ewentualnego udzielania pomocy marszałkom województw przy sprowadzaniu tych klientów do kraju, zwany dalej „Sekretariatem”.

2. Sekretariat jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.

§ 2.

Do zadań Sekretariatu należy:

1) monitorowanie organizowanego przez marszałków województw lub inne podmioty powrotu do kraju klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zapewnianego w oparciu o środki finansowe z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz udzielenie marszałkom województw niezbędnej pomocy;

2) udzielanie pomocy marszałkom województw lub innym podmiotom przy organizowaniu powrotu do kraju klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którym wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy nie zapewnili oni tego powrotu, w wypadku gdy środki finansowe z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych są niewystarczające do zapewnienia tego powrotu, w oparciu o zapewnienie marszałkom województw środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na organizację tego powrotu.

§ 3.

W skład Sekretariatu wchodzą:

1) Przewodniczący - Maria Napiórkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki:

a) Joanna Tomczak, Departament Turystyki,

b) Karolina Szuppe, Departament Turystyki,

c) Katarzyna Głowacka, Biuro Ministra,

d) Maciej Piela, Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,

e) Katarzyna Kochaniak, Rzecznik Prasowy.

§ 4.

1. Pracami Sekretariatu kieruje Przewodniczący Sekretariatu. Przewodniczący Sekretariatu może powierzyć kierowanie Sekretariatem Zastępcy Przewodniczącego lub innemu członkowi Sekretariatu.

2. Sekretariat funkcjonuje w sposób ciągły.

3. Obligatoryjne zwołanie posiedzenia Sekretariatu odbywa się w przypadku poinformowania przez marszałka województwa o zagrożeniu, iż środki finansowe z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego są niewystarczające do zapewnienia powrotu z imprezy turystycznej klientom, którym podmiot ten nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy.

§ 5.

W pracach Sekretariatu mogą brać udział osoby nie będące członkami Sekretariatu, w szczególności przedstawiciele:

1) Ministra Spraw Zagranicznych oraz innych ministrów;

2) Ministra Sportu i Turystyki, inni niż wymienieni w § 3;

3) marszałków województw;

4) izb gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;

5) przewoźników.

§ 6.

1. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Sekretariatu może zwracać się do organów administracji rządowej lub podległych im państwowych jednostek organizacyjnych, z prośbą o udzielenie pomocy przy wykonywaniu zadań Sekretariatu.

2. W wykonywaniu swoich zadań Sekretariat współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i branżowymi.

§ 7.

Obsługę Sekretariatu zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a posiedzenia Sekretariatu odbywają się w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Sekretariatu.

§ 8.

Przewodniczący Sekretariatu może powierzać poszczególnym członkom Sekretariatu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań Sekretariatu.

§ 9.

1. Sekretariat przygotuje i przyjmie pisemną procedurę pracy Sekretariatu, która określa zasady funkcjonowania Sekretariatu.

2. W ramach funkcjonowania Sekretariatu prowadzony jest stały dyżur telefoniczny członka Sekretariatu, zgodnie z harmonogramem określonym przez Przewodniczącego Sekretariatu.

§ 10.

Za udział w pracach Sekretariatu wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »