| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw zakończenia działań związanych z organizacją przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z realizacją inwestycji pn. „Budowa Stadionu Narodowego”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.W Ministerstwie Sportu i Turystyki zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do spraw zakończenia działań związanych z organizacją przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z realizacją inwestycji pn. „Budowa Stadionu Narodowego”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) współpraca z organami kontroli w zakresie organizacji przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

2) sporządzanie sprawozdań, raportów i stanowisk dla Członków Kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Spor. z 2013 r. poz. 3) oraz dla organów kontroli w sprawach dotyczących organizacji przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz realizacji inwestycji pn. „Budowa Stadionu Narodowego”.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu: Dariusz Buza;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu: Anna Pawłowska;

3) Sekretarz Zespołu: Katarzyna Paterak-Kondek;

4) Członkowie Zespołu:

a) Radosław Guz,

b) Hubert Olszewski,

c) Wojciech Iwanicki,

d) Mariola Chojnacka,

e) Anna Klimek-Krypa.

§ 4.

Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a podczas jego usprawiedliwionej nieobecności – Wiceprzewodniczący Zespołu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku prac Zespołu;

3) reprezentowanie Zespołu.

§ 6.

W pracach Zespołu oprócz jego Członków, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu wyznacza terminy posiedzeń Zespołu w zależności od potrzeb.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 8.

Minister podejmuje decyzję o zakończeniu prac Zespołu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »