| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Sportu i Turystyki zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena opracowywanych w Ministerstwie testów regulacyjnych i Oceny Skutków Regulacji, zwanej dalej „OSR”, w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości merytorycznej;

2) doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii opracowywania testów regulacyjnych i OSR a także formułowanie zaleceń i wytycznych dotyczących treści testu regulacyjnego lub OSR;

3) współpraca z komórką organizacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwą do spraw OSR w postaci bieżącej wymiany pytań, wątpliwości i oczekiwań.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Koordynator Zespołu – przedstawiciel Ministra w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;

2) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Prawnego;

3) Sekretarz Zespołu – pracownik Biura Ministra;

4) Członkowie Zespołu, będący pracownikami następujących komórek organizacyjnych:

a) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,

b) Departamentu Infrastruktury Sportowej,

c) Departamentu Prawnego,

d) Departamentu Sportu dla Wszystkich,

e) Departamentu Sportu Wyczynowego,

f) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

h) Biura Dyrektora Generalnego,

i) Biura Ministra.

2. Koordynatora Zespołu powołuje i odwołuje Minister.

3. Sekretarza Zespołu i Członków Zespołu powołuje i odwołuje Koordynator Zespołu.

§ 4.

Za pracę w Zespole nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 5.

1. Koordynator Zespołu sprawuje nadzór nad pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół w kontaktach zewnętrznych.

2. Polecenia Koordynatora Zespołu dotyczące przygotowania opinii i materiałów niezbędnych dla prac Zespołu, są wiążące dla komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 6.

W pracach Zespołu oprócz Członków Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Koordynatora Zespołu lub Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu wyznacza terminy spotkań Zespołu w zależności od potrzeby zaopiniowania OSR i testów regulacyjnych projektów aktów informując o tym Koordynatora Zespołu.

§ 8.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku prac Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu w porozumieniu z Koordynatorem Zespołu może wyznaczyć jednego z Członków Zespołu jako zastępującego go w realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2.

4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

5. Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »