| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Sportu i Turystyki zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena opracowywanych w Ministerstwie testów regulacyjnych i Oceny Skutków Regulacji, zwanej dalej „OSR”, w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości merytorycznej;

2) doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii opracowywania testów regulacyjnych i OSR a także formułowanie zaleceń i wytycznych dotyczących treści testu regulacyjnego lub OSR;

3) współpraca z komórką organizacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwą do spraw OSR w postaci bieżącej wymiany pytań, wątpliwości i oczekiwań.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Koordynator Zespołu – przedstawiciel Ministra w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;

2) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Prawnego;

3) Sekretarz Zespołu – pracownik Biura Ministra;

4) Członkowie Zespołu, będący pracownikami następujących komórek organizacyjnych:

a) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,

b) Departamentu Infrastruktury Sportowej,

c) Departamentu Prawnego,

d) Departamentu Sportu dla Wszystkich,

e) Departamentu Sportu Wyczynowego,

f) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

h) Biura Dyrektora Generalnego,

i) Biura Ministra.

2. Koordynatora Zespołu powołuje i odwołuje Minister.

3. Sekretarza Zespołu i Członków Zespołu powołuje i odwołuje Koordynator Zespołu.

§ 4.

Za pracę w Zespole nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 5.

1. Koordynator Zespołu sprawuje nadzór nad pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół w kontaktach zewnętrznych.

2. Polecenia Koordynatora Zespołu dotyczące przygotowania opinii i materiałów niezbędnych dla prac Zespołu, są wiążące dla komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 6.

W pracach Zespołu oprócz Członków Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Koordynatora Zespołu lub Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu wyznacza terminy spotkań Zespołu w zależności od potrzeby zaopiniowania OSR i testów regulacyjnych projektów aktów informując o tym Koordynatora Zespołu.

§ 8.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku prac Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu w porozumieniu z Koordynatorem Zespołu może wyznaczyć jednego z Członków Zespołu jako zastępującego go w realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2.

4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

5. Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »