| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień i stypendiów sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Sportu i Turystyki powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień i stypendiów sportowych, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje wnioski złożone w ramach:

1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126);

2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1107);

3) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1130).

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Angelika Głowienka – Sekretarz;

4) Andrzej Banasiak – Członek;

5) Jarosław Debert – Członek;

6) Jacek Janowicz – Członek;

7) Tomasz Marcinkowski – Członek;

8) Jan Pośnik – Członek;

9) Marta Przeździecka – Członek;

10) Danuta Redel – Członek;

11) Marzena Szydłowska – Członek;

12) Tomasz Wiśniewski – Członek.

§ 3.

Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 25 lipca 2013 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§ 1. Do zadań Komisji należy opiniowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień i stypendiów sportowych.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.

2. Ustalenia Komisji zapadają większością głosów.

3. Dla ważności podejmowania decyzji wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

4. Przewodniczący Komisji przedkłada Ministrowi protokół zbiorczy z oceny formalno-merytorycznej Komisji w celu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia.

§ 3. Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 4. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 5. Przy ocenie wniosków Komisja stosuje przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.1) oraz przepisy:

1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126);

2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1107);

3) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1130).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »