| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 27 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie sportu wyczynowego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)), w związku z § 2 ust. 2 i 3 załącznika do zarządzenia nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)) i § 9 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W „Regulaminie pracy Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 33 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie sportu wyczynowego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014 (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 35), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 7.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498.

Załącznik 1. [Protokół oceny wniosku o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego i sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 maja 2014r.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU
o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa
i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz
wspierania sportu wyczynowego i sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »