| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”, zmienionym zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r., zmienionym zarządzeniem nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 stycznia 2014 r. w załączniku nr 3 Statut instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Sportu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9, w pierwszym zdaniu ustępu 1., po słowie „następujące” dodaje się słowo „samobilansujące”;

2) w § 19 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. 2. Fundusz COS zwiększa się lub zmniejsza o zysk pozostający w dyspozycji COS lub stratę.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1067)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »