| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”, zmienionym zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r., zmienionym zarządzeniem nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 stycznia 2014 r. w załączniku nr 3 Statut instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Sportu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9, w pierwszym zdaniu ustępu 1., po słowie „następujące” dodaje się słowo „samobilansujące”;

2) w § 19 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. 2. Fundusz COS zwiększa się lub zmniejsza o zysk pozostający w dyspozycji COS lub stratę.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1067)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »