| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert składanych na realizację zadania „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w latach 2015–2017”

Na podstawie art. 15 ust. 2a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Sportu i Turystyki powołuje Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych na realizację zadania „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w latach 2015–2017”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Joanna Żukowska-Easton – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Michał Farmas vel Król – Dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) Sekretarz Komisji – Tomasz Marcinkowski – Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

4) członkowie Komisji:

a) Aleksander Tynelski – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej,

b) Anna Labuda – przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) Magdalena Bardadyn – przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

d) Grażyna Rabsztyn – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

e) Bartłomiej Karolczyk – Główny Specjalista w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

f) Wojciech Dobrowolski – Naczelnik w Departamencie Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem prac Komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór Protokołu oceny oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór Protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa, która stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

§ 4.

1. Do zadań Komisji należy ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015–2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w latach 2015–2017” pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »