| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Piotr Kudelski;

2) Sekretarz – Katarzyna Paterak-Kondek;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Marianna Żłak,

b) Sylwia Nowakowska,

c) Michał Olszewski,

d) Marek Mikos.

§ 3. W pracach Zespołu oprócz Członków Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. 1. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 5. Do zadań Zespołu należy opracowanie zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, a następnie przedłożenie Ministrowi Sportu i Turystyki sprawozdania z posiedzeń Zespołu.

§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu.

§ 7. 1. Ustalenia Zespołu zapadają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności ustalenia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos prowadzącego posiedzenie Zespołu.

2. Dla ważności podejmowanych ustaleń wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Zespołu.

3. Z przebiegu posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisują: prowadzący posiedzenie Zespołu, Sekretarz i pozostali członkowie Zespołu.

§ 8. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Prawny.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 9.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1)Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »