| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Piotr Kudelski;

2) Sekretarz – Katarzyna Paterak-Kondek;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Marianna Żłak,

b) Sylwia Nowakowska,

c) Michał Olszewski,

d) Marek Mikos.

§ 3.

W pracach Zespołu oprócz Członków Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 5.

Do zadań Zespołu należy opracowanie zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, a następnie przedłożenie Ministrowi Sportu i Turystyki sprawozdania z posiedzeń Zespołu.

§ 6.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu.

§ 7.

1. Ustalenia Zespołu zapadają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności ustalenia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos prowadzącego posiedzenie Zespołu.

2. Dla ważności podejmowanych ustaleń wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Zespołu.

3. Z przebiegu posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisują: prowadzący posiedzenie Zespołu, Sekretarz i pozostali członkowie Zespołu.

§ 8.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Prawny.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1)Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »