| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.1)), w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Ministerstwem”, system stałego dyżuru.

2. System stałego dyżuru organizowany jest poprzez zespół stałego dyżuru Ministerstwa oraz dyżur w komórkach organizacyjnych.

§ 2.
 1. Zespół stałego dyżuru organizuje się w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej w systemie dwuzmianowym.

2. Skład zespołu stałego dyżuru ustala w drodze decyzji Dyrektor Generalny Ministerstwa.

3. Do zespołu stałego dyżuru nie powołuje się pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych RP lub wyznaczonych do realizacji innych zadań obronnych w Ministerstwie.

§ 3.
 1. Dyżur w komórkach organizacyjnych pełniony jest w godzinach pracy oraz w sytuacjach szczególnych w systemie całodobowym, przez wyznaczonych w komórkach pracowników – punkty kontaktowe stałego dyżuru.

2. Decyzję o wprowadzeniu całodobowych dyżurów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 4.
 1. Stały dyżur uruchamia Minister Rozwoju Regionalnego.

2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań szkoleniowych stały dyżur może być uruchamiany w pełnym lub ograniczonym zakresie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru podejmuje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 5.
 1. Przygotowanie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru, obejmujące szkolenie przygotowawcze, doskonalenie umiejętności oraz treningi praktycznego wykonywania stałego dyżuru organizuje i prowadzi Biuro Ministra.

2. Sprawy organizacyjne, w tym strukturę, wyposażenie, organizację łączności, dokumentację, szczegółowe obowiązki i zadania, miejsce, tryb wykonywania oraz plan dyżurów określa „Instrukcja stałego dyżuru Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”.

§ 6.
 1. Nadzór nad realizacją zadań stałego dyżuru Ministerstwa sprawuje Biuro Ministra.

2. Nadzór nad realizacją dyżuru w komórkach organizacyjnych Ministerstwa sprawują kierownicy tych komórek.

§ 7.
 Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru oraz zarządzenie nr 21 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
§ 8.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r., poz. 1101, poz. 1407 i 1445.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »