| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 1 sierpnia 1983 r.

w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty

(ZP-BHP-5-0152/83)

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz stanowisk pracy w zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach:

1) o których mowa w § 4 powołanego we wstępie rozporządzenia, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2) o których mowa w § 8 powołanego we wstępie rozporządzenia, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty.

§ 2.

Prace, o których mowa w § 1 uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale, w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na tym stanowisku.

§ 3.

W umowie o pracę zakład pracy stwierdza rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy wykonywanej na stanowiskach określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach oraz ewidencję zatrudnionych na nich pracowników i odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.

§ 5.

Okresy pracy na stanowiskach określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia, zakład pracy stwierdza w świadectwie wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.

MINISTER

mgr Stanisław Kukuryka

 

Załącznik 1. [Wykaz A stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r.

Wykaz A stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty.

Dział I. W górnictwie

1. Prace pod ziemią

1. górnik,

2. górnik ładowacz,

3. górnik przodowy,

4. górnik rabunkarz,

5. górnik strzałowy,

6. górnik wiertacz,

7. budowacz,

8. cieśla górniczy,

9. drzewiarz,

10. elektromonter urządzeń górniczych,

11. elektromonter urządzeń elektrycznych,

12. instruktor strzałowy,

13. kołowrotowy,

14. kowal,

15. ładowacz akumulatorów,

16. maszynista maszyn wyciągowych,

17. maszynista pomp głównego odwadniania,

18. maszynista pomp odwadniania,

19. maszynista sprężarek,

20. maszynista wentylatorów dołowych,

21. mechanik,

22. odpinacz i podpinacz wozów,

23. odpinacz i podpinacz pod i nad pochylnią,

24. ratownik górniczy,

25. spinacz i rozpinacz wozów na podszybiu szybu wydobywczego,

26. sygnalista na podszybiu i nadszybiu głównego szybu wydobywczego i zjazdowego,

27. sygnalista szybów pomocniczych,

28. sygnalista na szybiku ślepym,

29. ślusarz maszyn i urządzeń górniczych,

30. ślusarz,

31. torowy,

32. wiertacz,

33. wydawca materiałów wybuchowych,

34. wydawca narzędzi górniczych.

3. Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu

1. górnik-skalnik,

2. kamieniarz obróbki kamienia ręcznej i mechanicznej,

3. ładowacz materiałów kamiennych,

4. operator wrębiarek termicznych i rozłupiarek hydraulicznych,

5. wiertacz otworów,

6. wiertacz strzałowy,

7. strzałowy,

8. wydawca materiałów wybuchowych,

9. maszynista ciężkiego sprzętu (koparki jedno- i wielonaczyniowe, ładowarki, spycharki),

10. kierowca samochodu technologicznego w kamieniołomach,

11. maszynista dźwignicy linowej,

12. maszynista kolei linowej, odpinacz i podpinacz wózków,

13. operator zespołu przenośników w ciągu technologicznym,

14. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale zatrudniony na otwartej przestrzeni na wyrobiskach kamienia,

15. kołowrotowy,

16. torowy,

17. odkrywkarz,

18. pracownik obsługi wyciągów linowych,

19. sterowniczy urządzeń rozdrabniających,

20. maszynista urządzeń krusząco-sortujących,

21. operator urządzeń odpylających,

22. operator stacji pomp na wyrobisku,

23. sygnalista wyciągowy na wyrobisku,

24. operator urządzeń formujących,

25. operator urządzeń do produkcji wyrobów z lastrico i tynków szlachetnych,

26. formowacz segmentów i tarcz ściernych,

27. pakowacz produktów mielonych.

4. Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody

1. elektromonter ruchu i montażu wiertni,

2. geodeta terenowy,

3. geofizyk grupy pomiarowej,

4. geolog terenowy,

5. kierowca – mechanik autocysterny do przewozu płuczki i wody,

6. kierowca ruchomego składu MW,

7. kowal otworowy,

8. maszynista agregatu prądotwórczego,

9. maszynista pomp,

10. maszynista i mechanik silników spalinowych,

11. mechanik maszyn i urządzeń wiertniczych,

12. monter urządzeń wiertniczych i geofizycznych,

13. monter rur i żerdzi,

14. operator agregatu cementacyjnego,

15. operator aparatury pomiarowej i sejsmicznej,

16. operator urządzenia wiertniczego i aparatury wyciągowej,

17. operator wibratora,

18. płuczkowy,

19. robotnik transportowy,

20. strzałowy sejsmiczny i perforacyjny i pomocnik strzałowego,

21. wiertacz.

7. Prace na oddziałach prażalni łupków

1. spiekacz kruszyw.

8. Prace na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych

1. konserwator tras przenośnikowych,

2. maszynista agregatu prądotwórczego,

3. mechanik stacji biologicznych i osadników,

4. operator przenośników taśmowych,

5. operator spycharki,

6. operator urządzeń za i wyładowczych,

7. wyładowywacz wagonów,

8. zwałowy węgla i kamienia.

Dział II. W energetyce

1. Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii! elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych. Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

1. elektroenergetyk nastawni,

2. elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń,

3. elektroenergetyk aparatury, automatyki i układów pomiarowych,

4. elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,

5. elektromonter instalacji elektrycznych przemysłowych,

6. elektromonter linii kablowych,

7. elektromonter linii napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,

8. elektromonter maszyn wibrujących i transformatorów,

9. elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,

10. elektromonter rozdzielni,

11. konserwator rozdzielni i sieci elektroenergetycznych,

12. maszynista sprężarek i turbosprężarek,

13. maszynista urządzeń pomocniczych turbin,

14. maszynista hydrozespołu wodnego.

Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń cieplnych

15. cieśla rusztowań kotłowych,

16. czyściciel kotła,

17. elektroenergetyk elektrowni cieplnych,

18. elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych, kotłów i turbin,

19. elektromonter ciepłowniczych urządzeń rozdzielczych,

20. elektromonter pomp i sprężarek,

21. elektromonter urządzeń nawęglania,

22. elektromonter urządzeń odpylania, odpopielania i odżużlania,

23. maszynista ładowarki i zwałowarki przy nawęglaniu,

24. maszynista sprężarek i turbosprężarek,

25. maszynista turbozespołu parowego,

26. maszynista urządzeń ciepłowniczych,

27. maszynista urządzeń gospodarki wodnej,

28. maszynista urządzeń nawęglania,

29. maszynista urządzeń pomocniczych kotła i turbin,

30. monter aramatury i rurociągów,

31. monter izolacji (izoler),

32. monter kotłów i urządzeń pomocniczych,

33. monter młynów węglowych,

34. monter pomp i sprężarek,

35. monter urządzeń nawęglania,

36. monter urządzeń odpylania, odpopielania i odżużlania,

37. monter urządzeń ciepłowniczych,

38. monter urządzeń stacji przygotowania wody.

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym

Odlewnie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

21. Przygotowanie mas formierskich i prace formierzy oraz: rdzeniarzy

1. przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych,

2. formierz ręczny,

3. formierz maszynowy,

4. rdzeniarz,

5. sprzątacz w odlewni,

6. okładacz form i rdzeni,

7. przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich,

8. przygotowywacz form i kokil do zalewania,

9. transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku,

10. kanałowy w odlewni,

11. ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych,

12. rozdzielacz oprzyrządowania modelowego.

22. Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych

1. ładowacz wsadu,

2. wytapiacz,

3. kanałowy,

4. zalewacz,

5. operator maszyn odlewniczych,

6. robotnik transportowy,

7. robotnik obsługi stanowisk i urządzeń odlewniczych,

8. operator kokilarki i urządzeń odlewniczych,

9. ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych,

10. ładowacz wsadu,

11. suwnicowy w odlewni,

12. przygotowywacz materiałów wsadowych.

23. Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów

1. wybijacz odlewów, form i rdzeni,

2. oczyszczacz odlewów,

3. wykańczacz odlewów,

4. wyżarzacz odlewów,

5. sortowacz odlewów,

6. operator śrutownika.

Odlewnie metali nieżelaznych i ich stopów.

43. Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych

1. wytapiacz metali nieżelaznych,

2. wytapiacz-odlewacz metali nieżelaznych,

3. zalewacz form,

4. formierz,

5. przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych,

6. pracownik transportu w odlewni,

7. wykańczacz odlewów,

8. rozlewacz metali,

9. operator ciągów technologicznych,

10. operator urządzeń klimatyzacyjnych.

Przeróbka plastyczna metali.

44. Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej

1. wyżarzacz odlewów,

2. odlewnik.

45. Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi

1. operator pras – tłoczarz,

2. walcownik rur,

3. gięciarz rur na gorąco.

Prace różne w hutnictwie i przemyśle metalowym.

67. Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

1. przygotowywacz materiałów wsadowych,

1. wsadowy,

3. suszarniowy,

4. kierowca pojazdów transportu wewnętrznego,

5. transport z obowiązkiem za i wyładunku,

6. robotnik porządkowy,

7. hurtownik,

8. prostowacz wyrobów na gorąco,

9. nagrzewacz,

10. ładowacz wsadu.

72. Malowanie minią

1. malarz minią,

2. malarz antykorozyjny.

74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi

1. malarz,

2. operator maszyn i urządzeń,

3. bitumiarz.

76. Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów, cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem

1. hartownik,

2. galwanizer,

3. wytrawiacz,

4. polerownik,

5. andowacz,

6. ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych,

7. ocynkowacz,

8. ocynowacz,

9. oksydowacz,

10. kadmowacz,

11. operator urządzeń wytrawialni,

12. robotnik transportu,

13. operator linii hartowniczej drutów i elementów złącznych,

14. sprzątacz produkcyjny.

77. Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi

1. powlekacz metalami kolorowymi na gorąco.

78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne

1. szlifierz,

2. ostrzarz,

3. polerowacz,

4. krajacz metali tarczą ścierną.

79. Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych

1. kowal i pomocnik kowala,

2. kowal konstrukcji stalowych,

3. gięciarz maszynowy – prostowacz.

80. Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór

1. oczyszczacz mechaniczny,

2. śrutowacz,

3. piaskowacz,

4. operator śrutownika.

81. Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych

1. monter – mechanik silników spalinowych*).

82. Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern

1. ślusarz.

83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych

1. lutowacz,

2. ślusarz – monter,

3. blacharz,

4. napawacz ołowiem.

85. Obsługa gazogeneratorów

1. czadnicowy,

2. operator stacji czadnic,

3. operator urządzeń oczyszczalni gazu,

4. maszynista urządzeń nawęglania.

86. Obsługa suwnic

1. operator suwnic – suwnicowy.

Dział IV. W chemii

17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. wytłaczarkowy – w przemyśle,

3. kalendrowy,

4. wtryskowy – w przemyśle,

5. krajacz,

6. operator pras – w przemyśle,

7. operator urządzeń mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych,

8. modelarz tworzyw i żywic,

9. operator urządzeń powlekających,

10. operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących,

11. tokarz tworzyw,

12. szlifierz tworzyw,

13. konfekcjoner wyrobów i tworzyw sztucznych,

14. formierz tworzyw i żywic,

15. monter osprzętu urządzeń formujących,

16. operator urządzeń zgrzewających,

17. gięciarz blach i profili (w przetwórstwie tworzyw sztucznych),

18. suwnicowy,

19. pakowacz,

20. robotnik transportowy,

21. sprzątacz w hali produkcyjnej,

22. operator formowania warstwowego – klejarz klejami epoksydowymi,

23. operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortujących.

18. Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania

1. operator,

2. zestawiacz surowców i mieszanek,

3. operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących,

4. robotnik transportowy.

19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej oraz jej produktów

1. operator urządzeń dozujących,

2. maszynista urządzeń przeładunkowych,

3. robotnik magazynowy surowców i paliw,

4. robotnik transportowy,

5. zestawiacz mieszanek i roztworów,

6. wydawca paliw płynnych,

7. aparatowy.

21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. walcownik,

3. kalendrowy,

4. wytłaczarkowy,

5. wtryskarkowy,

6. operator urządzeń dozujących i formujących,

7. operator pras,

8. operator urządzeń rozdrabniających,

9. robotnik transportowy,

10. pakowacz,

11. wulkanizator.

22. Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. topiarz mas mineralnych,

3. formowacz wyrobów izolacyjnych,

4. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący bezpośrednio prace pomocnicze lub inne przy przetwórstwie włókien szklanych,

5. operator urządzeń formujących włókno szklane,

6. operator urządzeń obróbczych.

31. Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylnu

1. aparatowy.

38. Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. przerabiacz żywic chemoodpornych,

3. murarz wykładzin chemoodpornych,

4. wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą,

5. wykładacz wyrobów metalowych tworzywami kwaso- i zasadoodpornymi,

6. układacz wykładzin przy użyciu kitów i klejów organicznych,

7. natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi,

8. piaskowacz,

9. wytrawiacz,

10. oczyszczacz,

11. szlifierz,

12. aparatowy wulkanizacji wykładzin antykorozyjnych,

13. ładowacz i magazynier materiałów chemoodpornych,

14. malarz,

15. monter izolacji ciepłochronnych.

39. Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych

1. murarz,

2. malarz,

3. cieśla,

4. ślusarz remontowy,

5. czyściciel cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych.

40. Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych

1. maszynista urządzeń przeładunkowych,

2. operator urządzeń dozujących,

3. zestawiacz surowców i mieszanek,

4. robotnik transportowy,

5. robotnik magazynowy.

Dział V. W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach

1. palowniczy,

2. betoniarz-zbrojarz,

3. murarz,

4. cieśla,

5. izolarz,

6. monter instalacji sanitarnych i grzewczych,

7. monter instalacji technologicznych,

8. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach.

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych,

2. murarz,

3. cieśla,

4. zbrojarz-betoniarz,

5. ślusarz - wykonujący prace na wysokości,

6. elektromonter instalacji linii i urządzeń elektroenergetycznych,

7. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości.

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych.

Maszyniści robót ziemnych

1. maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych,

2. maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych,

3. maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych. Maszyniści maszyn transportu pionowego

4. maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych,

5. maszynista żurawi wieżowych,

6. maszynista żurawi kolejowych,

7. maszynista żurawi stałych,

8. maszynista suwnic.

Maszyniści maszyn drogowych

9. maszynista walców drogowych,

10. maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych,

11. maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych,

12. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

Maszyniści maszyn różnych

13. maszynista kafara.

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

1. zbrojarz,

2. zbrojarz prefabrykatów,

3. betoniarz,

4. zestawiacz surowców i mieszanek,

5. operator betoniarki – betoniarz.

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości,

2. monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości,

3. cieśla wykonujący prace na wysokości.

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

1. malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych.

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda-ląd

1. palowniczy,

2. kesoniarz,

3. cieśla,

4. betoniarz-zbrojarz,

5. łamarz,

6. robotnik budowlany,

7. murarz,

8. izolarz,

9. monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych,

10. monter instalacji technologicznych.

8. Prace cykliniarskie

1. robotnik budowlany – cykliniarz.

9. Prace dekarskie

1. blacharz – dekarz,

2. robotnik budowlany.

10. Prace kamieniarskie

1. kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej,

2. robotnik budowlany,

3. brukarz.

11. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. młynowy surowców mineralnych,

3. formowacz,

4. operator urządzeń formujących,

5. operator urządzeń obróbczych,

6. wypalacz,

7. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych lub materiałów ogniotrwałych.

12. Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych

1. młynowy surowców mineralnych,

2. zestawiacz surowców i mieszanek,

3. formowacz,

4. operator urządzeń formujących,

5. operator urządzeń obróbczych,

6. laborant,

7. operator mechanicznego sprzętu transportowego,

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych,

9. wszystkie pozostałe robotnicze i nierobotnicze stanowiska pracy w zakładach przetwarzających azbest w:

 Pomorskich Zakładach Materiałów Izolacyjnych „Izopol” w Trzemesznie,

 Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Szczucinie,

 Zakładach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Małkini,

 Lubelskich Zakładach Eternitu im. Partyzantów Ziemi Lubelskiej w Lublinie,

 Zakładach Wyrobów Cementowo-Azbestowych w Wierzbicy,

 Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu.

13. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. topiarz mas mineralnych,

3. formowacz,

4. operator urządzeń formujących,

5. aparatowy,

6. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujących prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

14. Prace przy produkcji cementu.

1. młynowy surowców mineralnych,

2. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa,

3. silosowy surowców,

4. aparatowy,

5. wypalacz,

6. maszynista maszyn obróbczych,

7. operator urządzeń formujących,

8. operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych,

9. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu.

15. Prace przy produkcji betonu kruszywowego

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. betoniarz prefabrykacji,

3. operator urządzeń formujących,

4. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form.

16. Prace przy produkcji wapna

1. młynowy surowców mineralnych,

2. zestawiacz surowców i mieszanek,

3. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,

4. maszynista maszyn obróbczych,

5. wypalacz,

6. aparatowy,

7. operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych,

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna.

17. Prace przy produkcji gipsu półmokrego

1. młynowy surowców mineralnych,

2. zestawiacz surowców i mieszanek,

3. formowacz,

4. operator urządzeń formujących,

5. maszynista maszyn obróbczych,

6. wypalacz,

7. palacz,

8. aparatowy,

9. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji gipsu półmokrego.

18. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

1. palacz,

2. wypalacz.

20. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej

1. młynowy surowców mineralnych,

2. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,

3. wypalacz,

4. operator urządzeń formujących,

5. formowacz,

6. aparatowy,

7. palacz,

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy wypalaniu, ściąganiu i mieleniu dolomitu oraz przygotowywaniu masy dolomitowej.

21. Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych

1. zestawiacz surowców i mieszanek,

2. młynowy surowców mineralnych,

3. maszynista maszyn obróbczych,

4. hartowacz,

5. operator mechanicznego sprzętu,

6. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji elementów budowlanych z pyłów dymnicowych – smarownik form do betonu.

Dział VI. W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny

1. impregnator drewna i płyt drewnopochodnych.

6. Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowaniem

1. impregnator drewna.

7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1. przygotowywacz klejów,

2. klejarz,

3. operator pras,

4. operator sklejarek płyt stolarskich,

5. operator urządzeń do okleinowania,

6. sterowniczy pras.

Dział VII. W przemyśle lekkim

9. Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest:

1. wszystkie stanowiska pracy w wydziałach produkujących kity trwale plastyczne na bazie azbestu w:

 Pruszkowskich Zakładach Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie,

 Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja w Jarocinie.

Dział VIII. W transporcie i łączności

TRANSPORT

1. Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie

1. ładowacz,

2. robotnik przeładunkowy (lub transportowy).

3. operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego.

2. Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych) pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów

1. kierowca pojazdu członowego,

2. kierowca samochodu ciężarowego,

3. kierowca ciągnika balastowego,

4. kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 15.

3. Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych

1. kierowca ciągnika.

5. Prace na statkach żeglugi śródlądowej (pracownicy zaliczani do personelu pływającego, z wyjątkiem zatrudnionych sezonowo

1. kierownik statku i jego zastępca,

2. szyper,

3. sternik,

4. bosman,

5. marynarz,

6. kierownik maszyn i jego zastępca,

7. kierownik przystani pływającej,

8. maszynista pogłębiarek jedno- i wielonaczyniowych,

9. operator pogłębiarki,

10. dźwigowy na dźwigu pływającym,

11. maszynista pływającej koparki głęboczerpalnej,

12. operator kafarów na sprzęcie pływającym,

13. operator zespołu przenośników pływających,

14. maszynista pływających urządzeń krusząco-sortujących i uszlachetniających

6. Prace na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich

1. pracownik wpisany na listę członków załogi jednostki pływającej.

12. Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska

1. pilot,

2. mechanik pokładowy,

3. operator dźwigu pokładowego na śmigłowcu – mechanik naziemny.

13. Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów

1. dyżurny ruchu,

2. nastawiacz,

3. ustawiacz,

4. zwrotnicowy,

5. manewrowy,

6. czyściciel zwrotnic,

7. maszynista pojazdu trakcyjnego (parowego, elektrycznego, spalinowego),

8. kierownik pociągu,

9. kierowca lokomotywki spalinowej,

10. obrotniczy (przesuwnicowy),

11. toromistrz,

12 robotnik torowy,

13. kierowca drezyny motorowej.

ŁĄCZNOŚĆ

20. Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych

1. monter linii kablowych sieci miejscowych,

2. monter linii napowietrznych.

Dział IX. W gospodarce komunalnej

1. Prace w kanałach ściekowych

1. monter – konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz,

2. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków,

3. operator urządzeń oczyszczalni ścieków,

4. konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych.

2. Oczyszczalnie ścieków i filtrów otwartych

1. monter – konserwator sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – kanalarz,

2. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków,

3. operator urządzeń oczyszczalni ścieków,

4. konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych,

5. operatorowy uzdatniania wody,

6. operator filtrów,

7. robotnik filtrowy,

8. maszynista stacji pomp wodociągowych,

9. robotnik obsługi poletek osadu i złóż filtracyjnych.

3. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich

1. robotnik wysypiska,

2. ładowacz nieczystości stałych i płynnych.

4. Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu

1. dozowacz składników mas asfaltowych,

2. maszynista zespołu maszyn do produkcji mas asfaltowych,

3. gotowacz asfaltu lanego,

4. rozkładacz mas asfaltowych,

5. maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas asfaltowych,

6. aparatowy mas izolacyjnych,

7. maszynista maszyn do produkcji papy,

8. zestawiacz surowców i mieszanek.

5. Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu

1. maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas bitumicznych – maszynista maszyn do produkcji papy,

2. rozkładacz mas bitumicznych,

3. dozowacz mas bitumicznych,

4. maszynista skrapiarek do nawierzchni bitumicznych,

5. maszynista zespołu maszyn do produkcji mas bitumicznych,

6. topiarz mas bitumicznych,

7. bitumiarz.

6. Prace brukarzy

1. brukarz,

2. kamieniarz.

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego

1. składacz ręczny.

3. Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych

1. operator w przygotowalni światłodrukowej,

2. kopista offsetowy,

3. kopista chemigraficzny,

4. kopista światłodrukowy,

5. operator kserografu (przy utrwalaniu rys trójchloroetylenem).

4. Drukowanie i uszlachetnianie druków

1. maszynista maszyn typograficznych arkuszowych,

2 maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,

3. operator maszyn offsetowych arkuszowych,

4. operator maszyn specjalistycznych typograficznych,

5. operator maszyn światłodrukowych.

5. Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach

1. introligator przemysłowy,

2. krajacz folii i tworzyw sztucznych,

3. maszynista maszyn introligatorskich,

4. operator maszyn introligatorskich.

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

2. Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów

1. lekarz stomatolog przyjmujący pacjentów.

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laborantów środowiskowych

1. laborant.

Dział XIV. Prace różne

1. Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego

1. palacz kotłowy,

2. Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych

1. oczyszczacz,

2. popielarz rusztowy,

3. ślusarz remontowy.

3. Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia

1. nurek,

2. kesoniarz.

4. Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000 MHZ w strefie zagrożenia

1. operator defektoskopu izotopowego,

2. operator urządzeń izotopowych,

3. operator urządzeń rentgenowskich.

9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek

1. maszynista sprężarek stacjonarnych,

2. maszynista pomp,

3. operator sprężarek stacjonarnych i pomp.

10. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

1. murarz pieców przemysłowych,

2. monter pieców przemysłowych,

3. murarz kotłów przemysłowych,

4. monter kotłów przemysłowych,

5. cieśla przy remoncie pieców przemysłowych.

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C. Prace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowisku obsługi przekracza 35°C

1. suszarniowy,

2. robotnik załadunkowy i wyładunkowy w suszarni.

12. Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym

1. spawacz elektryczny i gazowy,

2. przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy,

3. zgrzewacz,

4. wycinarz,

5. drążacz,

6. pracownicy zatrudnieni w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych w wydziałach spawalniczych2).

13. Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych

1. ładowacz akumulatorów kwasowych,

2. elektromonter – ładowacz akumulatorów.

14. Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych

1. ślusarz 2),

2. mechanik samochodowy2).

16. Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych

1. mechanik samochodowy, stale wykonujący prace w kanałach remontowych.

17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe – nie zhermetyzowane

1. lakiernik ręczny,

2. lakiernik natryskowy,

3. zestawiacz farb i lakierów,

4. szlifierz wyrobów lakierowanych,

5. inni pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach lakierni nie zhermetyzowanych – w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska lakierniczego2).

18. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

1. szlifierz konstrukcji stalowych – szlifierkami pneumatycznymi,

2. operator młota pneumatycznego,

3. operator zagęszczarki wibracyjnej.

20. Prace przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła

1. tokarz szkła piankowego,

2. krajacz szkła piankowego.

24. Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na wydziałach i oddziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1. Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie2).

25. Bieżąca konserwacja agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1. Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie2).

Załącznik 2. [Wykaz B stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach uprawniające do wcześniejszego przejście na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty]

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemyślu
Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r.

Wykaz B stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach uprawniające do wcześniejszego przejście na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty.

Dział IV. Prace różne

1. Prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu.

I. Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych

1. młynowy surowców mineralnych,

2. zestawiacz surowców i mieszanek,

3. formowacz,

4. operator urządzeń formujących,

5. laborant zatrudniony stale przy badaniach azbestu,

6. operator urządzeń obróbczych,

7. operator mechanicznego sprzętu,

8. robotnik w przemyśle wyrobów azbestowo-cementowych,

9. robotnik przeładunkowy,

10. ładowacz,

11. pracownicy zatrudnieni w wydziale przetwarzającym azbest przy bieżących konserwacjach i remontach maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

12. mistrz.

II. Produkcja kitów na bazie azbestu

1. aparatowy,

2. robotnik przemysłu produkcji kitów,

3. laborant zatrudniony stale przy badaniach azbestu,

4. robotnik przeładunkowy,

5. ładowacz,

6. pracownicy zatrudnieni przy remontach maszyn, urządzeń instalacji elektrycznych itp. w wydziale produkcji kitów na bazie azbestu,

7. mistrz.

5. Prace nurków

1. nurek.

 

1) Prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych.

2) Stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy.

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemyślu
Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »