| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 228 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815) w dniu 5 czerwca 2014 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 228.

Tekst Umowy wielostronnej M 228 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M 228 w podanych niżej datach:

Republika Francuska

27.12.2010

Republika Federalna Niemiec

26.01.2011

Wielkie Księstwo Luksemburga

8.06.2011

Konfederacja Szwajcarska

19.08.2011

Republika Austrii

10.11.2012

Królestwo Belgii

19.07.2013

Królestwo Hiszpanii

12.03.2014

Królestwo Szwecji

15.04.2014

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [UMOWA WIELOSTRONNA M 228 ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 1.5.1 ADR, DOTYCZĄCA PRZEWOZU PROTOTYPÓW PRZEDPRODUKCYJNYCH DUŻYCH ZESPOŁÓW AKUMULATORÓW NA BAZIE JONÓW LITU (UN 3480)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. MIR poz. 45)

UMOWA WIELOSTRONNA M 228

zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca przewozu prototypów przedprodukcyjnych dużych zespołów akumulatorów na bazie jonów litu (UN 3480)

(1) W odstępstwie od przepisu szczególnego 310 w dziale 3.3, prototypy przedprodukcyjne dużych zespołów akumulatorów na bazie jonów litu, niepoddane badaniom zgodnie z podpunktem 38.3 Podręcznika badań i kryteriów, o masie brutto przekraczającej 100 kg, zgodne z wymaganiami wymienionymi w punkcie (2) poniżej, mogą być przewożone w mocnych opakowaniach niezatwierdzonych zgodnie z działem 6.1, zgodnych z punktem (3) poniżej.

(2) Budowa zespołu akumulatorów:

– pojedyncze moduły akumulatorów lub ogniw powinny być zamontowane w izolowanej i wytrzymałej konstrukcji chroniącej ogniwa pod względem mechanicznym oraz powinny być przymocowane do tej konstrukcji w sposób uniemożliwiających jakiekolwiek ich przemieszczenie;

– każdy moduł lub ogniwo powinny być sztywno i pewnie zamocowane wewnątrz wytrzymałej skrzyni lub obudowie, wykonanych z metalu lub z kompozytu o równoważnej wytrzymałości, o pełnych ścianach o wytrzymałości i konstrukcji odpowiednich do przeznaczenia skrzyni lub obudowy oraz do masy zawartych wewnątrz nich elementów.

(3) Opakowanie powinno spełniać następujące wymagania:

(a) W przypadku przewożenia zespołu akumulatorów w pozycji pionowej:

– zespół akumulatorów powinien być umieszczony w opakowaniu wewnętrznym składającym się ze zgrzewanego worka z folii aluminiowej i owinięty wystarczającą ilością niepalnego, chłonnego i amortyzującego materiału, w celu zapobieżenia wszelkim przypadkowym wyciekom z zespołu akumulatorów na zewnątrz sztuki przesyłki;

– zespół akumulatorów powinien być pewnie przymocowany do palety przy pomocy elementów tłumiących, zdolnych do zminimalizowania skutków wstrząsów lub drgań, oraz umożliwiających manipulowanie, podnoszenie i przechylanie do punktu przewrócenia, bez powodowania uszkodzeń;

– paleta stanowi dno opakowania zewnętrznego, składającego się z mocnej skrzyni wykonanej ze sklejki, tworzywa sztucznego lub metalu, spełniającej odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4.10, 6.1.4.13 lub 6.1.4.14;

– pomiędzy opakowaniem wewnętrznym a opakowaniem zewnętrznym powinien być umieszczony izolujący i niepalny materiał o minimalnej grubości 40 mm. Materiał ten powinien być pewnie przymocowany do ścian obu opakowań;

– opakowanie zewnętrzne powinno być oznakowane strzałkami kierunkowymi wymaganymi dla sztuki przesyłki, zgodnie z podrozdziałem 5.2.1.9 ADR.

(b) W przypadku przewożenia zespołu akumulatorów w pozycji poziomej:

– zespół akumulatorów powinien być umieszczony w opakowaniu wewnętrznym składającym się ze zgrzewanego worka z folii aluminiowej;

– zespół akumulatorów i jego opakowanie powinny być umieszczone w mocnej skrzyni wykonanej ze sklejki, tworzywa sztucznego lub metalu, spełniającej odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4.10, 6.1.4.13 lub 6.1.4.14, tak aby żadne przemieszczenie w opakowaniu nie było możliwe, oraz powinien być owinięty wystarczającą ilością niepalnego, chłonnego i amortyzującego materiału w celu zapobieżenia wszelkim przypadkowym wyciekom z zespołu akumulatorów na zewnątrz sztuki przesyłki;

– skrzynia zawierająca zespół akumulatorów powinna być umieszczona w opakowaniu zewnętrznym wykonanym ze sklejki, tworzywa sztucznego lub metalu, spełniającym odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4.10, 6.1.4.13 lub 6.1.4.14, oraz powinna być oddzielona od tego opakowania przy pomocy umieszczonych wokół niej elementów tłumiących, zdolnych do zminimalizowania skutków wstrząsów lub drgań;

– pomiędzy skrzynią wewnętrzną a skrzynią zewnętrzną powinien być umieszczony niepalny materiał izolujący.

(4) W niniejszej umowie określenie „niepalny” odnosi się do definicji ustanowionej przez właściwą normę uznaną w kraju pakowania (np. normę EN 13 501 – 1 w Unii Europejskiej).

(5) Wszystkie pozostałe postanowienia ADR odnoszące się do przewozu akumulatorów na bazie jonów litu (UN 3480) pozostają w mocy.

(6) Niniejsza umowa ma zastosowanie do przewozu pomiędzy Umawiającymi się Stronami ADR, które podpisały tę umowę do dnia 26 grudnia 2015 r. włącznie, o ile nie została ona wypowiedziana przed tą datą przez co najmniej jednego z sygnatariuszy. W przypadku takiego wypowiedzenia, umowa ma zastosowanie wyłącznie do przewozu pomiędzy Umawiającymi się Stronami ADR, które ją podpisały i nie wypowiedziały, wykonywanego na terytorium tych Umawiających się Stron ADR do wskazanej wyżej daty.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2014 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury i Rozwoju

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »