| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. MIiR poz. 16 i 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 3–5,

c) uchyla się ust. 4,

d) w ust. 6 uchyla się pkt 3;

2) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach kolejnictwa i lotnictwa.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 3–5 w brzmieniu:

„3) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”;

5) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.”,

d) w ust. 6 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Departament Lotnictwa (DL).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391);

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »