| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. Pomocy Technicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Grupę Sterującą ds. Pomocy Technicznej, zwaną dalej „Grupą”.

2. Grupa powoływana jest na czas realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, zwanego dalej „POPT”.

§ 2.
 W skład grupy wchodzą:

1) przewodniczący Grupy – dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu będącego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, która wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej POPT;

2) zastępca przewodniczącego Grupy – naczelnik wydziału w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, która wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej POPT;

3) pozostali członkowie Grupy:

a) po dwóch przedstawicieli:

– instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi,

– instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi,

– Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

– Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

b) przedstawiciel GUS.

§ 3.
 Zadaniem Grupy jest zapewnienie koordynacji działań realizowanych w ramach POPT i komponentów pomocy technicznej w poszczególnych krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2014–2020 w zakresie wsparcia wdrażania polityki spójności. W szczególności koordynacja ta będzie polegała na wypracowywaniu wspólnych rozwiązań dla pomocy technicznej.
§ 4.
 Efekty prac Grupy będą omawiane na spotkaniach Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
§ 5.
 Obsługę administracyjno-biurową Grupy zapewnia Sekretariat Grupy, którego funkcję pełni komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego realizująca zadania Instytucji Zarządzającej POPT.
§ 6.
 1. Szczegółowe zadania i tryb pracy Grupy zostaną określone przez Grupę na pierwszym jej posiedzeniu.

2. Pierwsze posiedzenie Grupy zostanie zwołane przez przewodniczącego Grupy.

§ 7.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »