| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. Pomocy Technicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Grupę Sterującą ds. Pomocy Technicznej, zwaną dalej „Grupą”.

2. Grupa powoływana jest na czas realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, zwanego dalej „POPT”.

§ 2.
 W skład grupy wchodzą:

1) przewodniczący Grupy – dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu będącego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, która wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej POPT;

2) zastępca przewodniczącego Grupy – naczelnik wydziału w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, która wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej POPT;

3) pozostali członkowie Grupy:

a) po dwóch przedstawicieli:

– instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi,

– instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi,

– Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

– Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

b) przedstawiciel GUS.

§ 3.
 Zadaniem Grupy jest zapewnienie koordynacji działań realizowanych w ramach POPT i komponentów pomocy technicznej w poszczególnych krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2014–2020 w zakresie wsparcia wdrażania polityki spójności. W szczególności koordynacja ta będzie polegała na wypracowywaniu wspólnych rozwiązań dla pomocy technicznej.
§ 4.
 Efekty prac Grupy będą omawiane na spotkaniach Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
§ 5.
 Obsługę administracyjno-biurową Grupy zapewnia Sekretariat Grupy, którego funkcję pełni komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego realizująca zadania Instytucji Zarządzającej POPT.
§ 6.
 1. Szczegółowe zadania i tryb pracy Grupy zostaną określone przez Grupę na pierwszym jej posiedzeniu.

2. Pierwsze posiedzenie Grupy zostanie zwołane przez przewodniczącego Grupy.

§ 7.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »