| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 15 i 37) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Komitet po przeprowadzeniu procedury akredytacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przedstawia Ministrowi, w formie uchwały, rekomendację w sprawie przyznania albo odmowy przyznania statusu akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej podmiotowi, który przystąpił do procedury akredytacji.

2. Minister po zapoznaniu się z rekomendacją, o której mowa w ust. 1, przyznaje status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej albo odmawia przyznania takiego statusu.

3. Minister może odebrać status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.

4. O rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 2 albo 3, Minister informuje podmiot prowadzący ten ośrodek.

5. Minister przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawie, o której mowa w ust. 3, może zwrócić się do Komitetu o wyrażenie opinii.”.

§ 2.

1. Podmioty, którym Minister przyznał status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, tracą ten status z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić o uzyskanie akredytacji w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym umowy o dofinansowanie projektu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »