| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) analiza obecnych rozwiązań w obszarze dotyczącym opiekunów osób niepełnosprawnych;

2) opracowywanie systemowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze, o którym mowa w pkt 1, z uwzględnieniem w szczególności wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11 (Dz.U. poz. 1652).

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej;

2) sekretarz – naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych oraz Żłobków w Departamencie Polityki Rodzinnej;

3) pozostali członkowie – przedstawiciele:

a) Departamentu Polityki Rodzinnej,

b) Departamentu Prawnego,

c) Departamentu Ubezpieczeń Społecznych,

d) Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz,

e) Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

f) Departamentu Rynku Pracy,

g) Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu.

2. Zespół może pracować również w trybie konsultacyjnym, polegającym na występowaniu przez przewodniczącego Zespołu o wydanie opinii przez wskazanych członków Zespołu oraz zwoływaniu przez przewodniczącego Zespołu doraźnych spotkań roboczych ze wskazanymi członkami Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze do opracowania określonych zadań z zakresu działania Zespołu wskazując przewodniczącego grupy roboczej.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu.

5. W skład grup roboczych, o których mowa w ust. 3, wchodzą członkowie Zespołu oraz inne osoby wyznaczone bądź zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

6. Z posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół, który podpisuje odpowiednio przewodniczący Zespołu lub przewodniczący grupy roboczej.

7. Podczas nieobecności przewodniczącego Zespołu lub przewodniczącego grupy roboczej funkcje przewodniczącego Zespołu lub przewodniczącego grupy wykonuje wskazany przez przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

§ 5.

1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży oraz dieta, jeżeli udział w pracach Zespołu albo grupy roboczej wymagał wyjazdu poza miejsce zamieszkania, liczone według zasad określonych w przepisach dotyczących ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 6.

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Polityki Rodzinnej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »