| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 29 i 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży, w związku z zaleceniem Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (Dz. Urz. UE C 120 z 26.04.2013, str. 1), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Gwarancji dla młodzieży,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Gwarancji dla młodzieży”,

c) uchyla się pkt 6–8;

3) w § 3 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) przewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, nadzorujący problematykę rynku pracy;

2) zastępca przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy;

3) sekretarz – pracownik Departamentu Rynku Pracy wskazany przez Dyrektora;”;

4) § 7 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedkładanie Ministrowi informacji o pracach Zespołu.”,

b) uchyla się pkt 6 i 7;

5) uchyla się § 7a;

6) użyty w różnym przypadku wyraz „koordynator” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „przewodniczący”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »