| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 27 i 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Drugi Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;”,

– w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) po jednym przedstawicielu w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora departamentu z następujących urzędów:

– Ministerstwa Cyfryzacji,

– Ministerstwa Edukacji Narodowej,

– Ministerstwa Energii,

– Ministerstwa Finansów,

– Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministerstwa Obrony Narodowej,

– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministerstwa Rozwoju,

– Ministerstwa Sprawiedliwości,

– Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

– Ministerstwa Sportu i Turystyki,

– Ministerstwa Środowiska,

– Ministerstwa Zdrowia,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyznacza się stałych zastępców.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i jego Pierwszego Zastępcy pracami Zespołu kieruje jego Drugi Zastępca.”.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wygasają akty powołania członków Zespołu oraz ich stałych zastępców.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »