| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Utworzone Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia w ramach Działania 1.1 Wsparcie Systemowe Instytucji Rynku Pracy, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 r. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia wykonuje zadania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących rynku pracy i pomocy państwa określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia i inne podmioty, uzasadnione jest zracjonalizowanie wykorzystania posiadanych zasobów (wyposażenia sprzętowego, systemów i programów informatycznych oraz wiedzy, umiejętności i doświadczenia personelu) i zlokalizowanie w jednej jednostce funkcjonującej w resorcie pracy działań obejmujących różne grupy wiekowe poszukujących pracy, a zwłaszcza młodzież. W związku z tym, że wykonanie tego zadania gwarantują Ochotnicze Hufce Pracy, będące instytucją rynku pracy w rozumieniu powołanej ustawy, ustalam co następuje:

§ 1.

Ochotnicze Hufce Pracy, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., kontynuują utrzymanie rezultatów projektu „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008 r. pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, przejęte przez Ochotnicze Hufce Pracy na podstawie Decyzji Nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2012 r.

§ 2.

1. Zadania określone w § 1 będą finansowane ze środków budżetu państwa w ramach części 31 – Praca, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy (wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz Funduszu Pracy (w pozostałym zakresie).

2. Szczegółowo sposób finansowania przekazanych Ochotniczym Hufcom Pracy zadań wynikających z Decyzji zostanie ustalony odrębnie.

§ 3.

Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy określi usytuowanie w strukturze organizacyjnej Ochotniczych Hufców Pracy zadań wynikających z Decyzji, w szczególności prowadzenia ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center.

§ 4.

1. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy przygotuje i przedłoży Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt prowadzenia i rozwoju systemu, o którym mowa w § 3 oraz uwzględni w planach i sprawozdaniach Ochotniczych Hufców Pracy wyodrębnienie informacji dotyczących prowadzenia systemu, o którym mowa w § 3.

2. Przygotowanie projektu prowadzenia i rozwoju systemu, o którym mowa w ust. 1, wymaga współdziałania oraz akceptacji dyrektorów: Departamentu Rynku Pracy, Departamentu Funduszy i Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

Nadzór nad realizacją Decyzji sprawuje Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6.

Decyzja obowiązuje od dnia ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

wz. Stanisław Szwed

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »