| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W statucie Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwane dalej „CPPC”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, zwanemu dalej „Ministrem”.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Regulamin organizacyjny CPPC ustala, w drodze zarządzenia, Minister na wniosek Dyrektora.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektora i zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej informatyzacja na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »