| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 4 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 1), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.”;

2) w § 7 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004–2006, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.”;

3) w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004–2006, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 9 grudnia 2015 r.

Minister Rozwoju : M. Morawiecki

 

 

1) Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »