| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/197/10 Rady Gminy Siekierczyn

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność gminy Siekierczyn


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz..U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) Rada Gminy Siekierczyn uchwala co następuje:
§ 1. Nieruchomości gruntowe mogą być oddane w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata osobom fizycznym i prawnym na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.
§ 2. 1. 1.Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Siekierczyn umów dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Siekierczyn na czas oznaczony powyżej 3 lat.
2. 1.Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Siekierczyn kolejnych umów dzierżawy, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 3. 1. 1.Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy i przez ogłoszenie prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
§ 4. Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy może odstąpić od przetargu w przypadku:
1) umów na rzecz Skarbu Państwa, innej jednostki samorządowej, samorządowych osób prawnych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
2) mów na dzierżawę gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości,
3) kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości zabudowanych garażami, komórkami gospodarczymi.
§ 5. Stawkę czynszu dzierżawnego określa się na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Siekierczyn.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy..
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Kuźniar
UZASADNIENIE
W celu uniknięcia konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Rady Gminy na przedłużenie dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat Rada ustaliła zasady upoważniające Wójta do podejmowania samodzielnej decyzji o możliwości przedłużania umowy dzierżawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »