| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/429/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych (z późniejszymi zmianami)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r. z późniejszymi zmianami) z art. 659 Kodeksu Cywilnego, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
1) Wolne lokale użytkowe mogą być przekazane do użytkowania w drodze umowy użyczenia dla organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność wynikającą z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2) Wolne lokale użytkowe mogą być przekazane do użytkowania w drodze użyczenia bądź negocjacji stawki czynszu dla państwowych jednostek budżetowych, organów samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz kancelarii sejmu i senatu na czas rozliczenia biur parlamentarnych.
3) Wolne lokale użytkowe mogą być oddane w użyczenie organizacjom pozarządowym do prowadzenia działalności statutowej z zakresu pomocy społecznej po zasięgnięciu przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha opinii właściwej przedmiotowo Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczaca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
UZASADNIENIE
Zmiana Uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych spowodowana jest potrzebą umożliwienia organizacjom pozarządowym użyczenia lokalu użytkowego na warunkach preferencyjnych do prowadzenia działalności statutowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »