| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/314/2010 Rady Gminy Lubań

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzane będą poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie BIP Urzędu Gminy Lubań w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lubań.

§ 2.

Konsultacje, o których mowa w § 1 będą przeprowadzane przy opracowywaniu następujących aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem, co do sprawy poddanej konsultacji mogą być zgłaszane w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubań lub drogą elektroniczną.

§ 4.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .


Uzasadnienie
Podstawą do przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Lubań w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji jest nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 28, poz. 146) , która weszła w życie 12 marca 2010.

Przewodniczący Rady Gminy Lubań


Jacek Jaworski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »