| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Gminy Przeworno

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 870 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.042 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

- Liczba osi dopuszczalna masa całkowita

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

-Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnemuatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

-Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

-Dwie osie

-12

-15

-1.056

-1.466

-15

-

-1.158

-1.498

-Trzy osie

-12

-19

-560

-806

-19

-25

-1.230

-1.928

-25

-

-1.416

-1.948

-Cztery osie i więcej

-12

-27

-868

-1.394

-27

-31

-1.986

-2.728

-31

-

-1.990

-2.740

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 870 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

-Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

-Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnemuatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

-Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

-Dwie osie

-12

-25

-372

-560

-25

-31

-1.722

-2.030

-31

-

-1.722

-2.124

-Trzy osie

-12

-36

-1.988

-2.174

-36

-40

-1.988

-2.174

-40

-

-2.140

-2.700

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego : 460 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

-Zawieszenie pneumatyczne lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

-inne systemy zawieszenia

-Jedna oś

-12

-18

-380

-748

-18

-36

-1.370

-1.612

-36

-

-1.374

-1.620

-Dwie osie

-12

-33

-934

-1.456

-33

-38

-1.022

-1.494

-38

-

-1.426

-1.914

-Trzy osie

-12

-38

-1.060

-1.564

-38

-

-1.204

-1.626

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc 1.040 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.900 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie:

- dostarczania wody pitnej,

- przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo

- wychowawczych, ochrony przeciwpożarowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/1218/09 Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień od tego podatku (D. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2009 roku Nr 205, poz.3690)

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewornie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Łuczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »