| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/41/11 Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z póżn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908, z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 50 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,

2) motocykl:

a) za usunięcie - 100 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 300 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 30 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 500 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 40 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 700 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 60 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1000 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 100 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 400 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł.

§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 50 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -150 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 200 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 250 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 400 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 600 zł.

§ 3. Wszystkie opłaty są opłatami brutto.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/135/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego lecz nie wcześniej niż dnia 21 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Marek Zieliński


Uzasadnienie

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108. poz. 908 z późn. zm.) zawiera delegację dla Rady Powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz do określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany uchwały Nr XXIV/135/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie.

Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokości kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »