| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/41/11 Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z póżn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908, z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 50 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,

2) motocykl:

a) za usunięcie - 100 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 300 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 30 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 500 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 40 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 700 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 60 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1000 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 100 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 400 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł.

§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 50 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -150 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 200 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 250 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 400 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 600 zł.

§ 3. Wszystkie opłaty są opłatami brutto.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/135/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego lecz nie wcześniej niż dnia 21 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Marek Zieliński


Uzasadnienie

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108. poz. 908 z późn. zm.) zawiera delegację dla Rady Powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz do określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany uchwały Nr XXIV/135/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie.

Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokości kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »